Jobs.cz: Čeští rodiče touží po kratších úvazcích a práci z domova, možností je stále málo

• Čtyři z deseti rodičů by uvítali částečný úvazek, třem z deseti by pomohla občasná práce z domova • Kratších úvazků je v Česku stále minimum – jen 5,4 % ze všech obsazovaných pozic • Homeoffice firmy nabízejí v 6 % případů, volnou pracovní dobu u 13 % míst

Částečné úvazky a možnost pracovat z domova, takový dárek by rodiče malých dětí nejraději viděli od svých šéfů k nadcházejícímu Dni matek (11. května) a Dni otců (15. června). Firemní školky coby nejúčinnější pomoc vidí zhruba šestina rodičů, volná pracovní doba ke skloubení práce a péče o rodinu stačí jen zhruba desetině. Pouze 4 % rodičů o pomoc zaměstnavatelů v této oblasti vůbec nestojí. Vyplývá to ze šetření na kariérním portálu Jobs.cz, kterého se zúčastnilo 1 295 návštěvníků z řad rodičů. Nabídka na trhu práce těmto přáním ale zatím příliš neodpovídá. Částečných úvazků je v nabídce pozic stále málo – aktuálně jde o 5,4 %. A alespoň částečná možnost práce z domova byla od počátku letošního roku nabízena pouze u 6 % ze všech obsazovaných míst.

Kratších úvazků je stále nedostatek

Šetření Jobs.cz: Jak by zaměstnavatel mohl pomoci skloubit péči o dítě a práci?Nabídka práce na částečný úvazek se v Česku v posledních letech rozšířila, přesto místní firmy za západní Evropou stále zaostávají. „Zatímco v celé Evropské unii je průměrný podíl částečných úvazků lehce pod 20 % a ve vyspělých zemích se pohybuje kolem třetiny, u nás je to v případě nově obsazovaných pozic pouze slabých 5,4 procenta. Přesto je zřejmé, že počty těchto míst soustavně stoupají – jen za poslední rok jich přibylo o necelou desetinu. Souvisí to také se současným přílivem lidí vracejících se z rodičovské dovolené po nedávném baby boomu. Stávající zaměstnanci si spíše než noví uchazeči kratší úvazek i jiné flexibilní formy práce vyjednají,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz.

Česko a Slovensko patří podle Eurostatu mezi státy s nejnižším podílem pracujících na částečný úvazek v EU. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že čím flexibilnější je pracovní trh, tím nižší je nezaměstnanost a vyšší produktivita.

„České firmy se často obávají zvýšené administrativní zátěže – ta je však u částečných úvazků podobná jako u plných. Část zaměstnavatelů navíc stále podle našich výzkumů nemá pocit, že jsou flexibilní formy zaměstnávání potřeba. Do jisté míry to může být dáno i tím, že si část lidí o částečný úvazek či jinou alternativu nerada řekne. V mnohých přeci jen zůstává obava, že budou tak jako tak muset pracovat na 100 procent a zkrácený bude pouze plat. Je to především otázka důvěry na obou stranách – a její vybudování je dluhodobou záležitostí,“ vysvětluje situaci v oblasti flexibilních úvazků Dagmar Suissa, ředitelka péče o zaměstnance ve společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Také otcové chtějí strávit s dětmi více času

Přestože se v souvislosti s částečnými úvazky mluví zejména o zvýšení zaměstnanosti žen, týká se problém celého trhu. Podle údajů MPSV v roce 2013 rodičovský příspěvek pobíralo také 5 200 mužů (žen bylo přes 288 tisíc, viz zde). Na otce, kteří se snaží skloubit péči o děti a práci, cílí také některé aktivity s těžištěm v neziskovém sektoru, například projekt Tátové vítáni (viz stránky).

Ohledy na osobní život zaměstnanců mohou pomoci s budováním loajality k zaměstnavateli. „Zároveň působí také jako prevence syndromu vyhoření, který u pozic specialistů a ve středním managementu vidíme velmi často. Ve svém důsledku tak nabídka flexibilních úvazků nebo možnosti pracovat na dálku firmám pomůže zvýšit produktivitu,“ doplňuje Tomáš Ervín Dombrovský.

Možnost pracovat alespoň občas z domova (druhé nejčastější přání v rámci  šetření na Jobs.cz) bohužel zatím není příliš běžná – letos byla nabízena pouze u 6 % ze všech nově obsazovaných stálých pracovních míst. Naopak volná nebo pružná pracovní doba není tak výjimečná – od počátku roku se objevila u 13 % z vypsaných pozic. Firemní školky naopak stále zůstávají raritou: firmy je coby benefit uvádějí u pouhých 1,9 % pracovních pozic.

 

V případě zájmu Vám další informace poskytneTomáš Ervín Dombrovský, tomas.dombrovsky@lmc.eu, tel.: +420 725 072 166

Poznámka pro redaktorySpolečnost LMC je lídrem na trhu práce a vzdělávání v České republiceJiž 18 let provozuje nejznámější český kariérní portál Jobs.cz s nabídkou pozic předních zaměstnavatelů, který obsahuje také přehled všech možností vysokoškolského studia, rozsáhlou nabídku kurzů a školení a další služby propojující pracovní trh se vzděláváním. Součástí rodiny LMC je rovněž Prace.cz – největší pracovní portál v ČR s nabídkami zaměstnání ve všech profesích a regionech. Oba portály souhrnně využívá více než milion registrovaných uživatelů. LMC pravidelně obsluhuje více než 10 tisíc firemních zákazníků, kterým každodenní práci usnadňují online řešení Teamio a LMC G2. Více viz www.lmc.eu.