Co české firmy skutečně oceňují na spolupráci se školami

8. 2. 2019

Firmy se snaží získat zkušené uchazeče s praxí. Proto téměř 80 % firem, které chtějí přijímat absolventy, podle výzkumu LMC spolupracuje se školami a přijímá potenciální kandidáty na stáže a praxe už v době studia. Čtěte, proč to dělají a jaké to má pro firmy výhody.

Podle průzkumu LMC First Jobs mezi firmami téměř 40 % zaměstnavatelů vnímá, že absolventi jsou ze školy připraveni aplikovat teorii do praxe jen na půl – mají sice dobré teoretické znalosti, ale chybí jim reálné pracovní zkušenosti, znalost firemních procesů i schopnost hledat nestandardní řešení.

Někdy navíc přesně netuší, co daná práce vlastně obnáší, a tak až po nástupu do prvního zaměstnání zjišťují, zda chtějí v oboru vůbec pracovat, nebo ne.

Přes 80 % firem se přitom shoduje, že řešením je zapojení odborníků z firem přímo do vzdělání studentů ještě na škole. Díky spolupráci podniků se školami mohou studenti doplnit své teoretické znalosti i praktickými poznatky a seznámit se s reálným pracovním prostředím ještě před tím, než skutečně nastoupí do zaměstnání.

K vám pak budou nastupovat nejen s praktickou zkušeností, ale také s přesvědčením, že je daná práce (nebo ještě lépe – vaše firma) přesně to, co (nebo kde) chtějí dělat.

Výhody spolupráce pro firmy

Když budete jako firma spolupracovat se školami (ať už středními nebo vysokými), můžete ovlivnit, jací kandidáti k vám v budoucnu přijdou a zda budou připraveni na všechno, co od nich očekáváte. Školy totiž díky vám poznají, co je opravdu důležité pro praxi v oboru, a třeba tomu uzpůsobí své priority.

Co tedy získáte spoluprací se školami?

 • Navážete kontakt s budoucími absolventy a můžete je motivovat k nástupu do firmy.
 • Seznámíte je s vašimi firemními hodnotami a kulturou, což v budoucnu usnadní jejich nástup a adaptaci jako nových zaměstnanců.
 • Můžete sledovat studenty na pracovišti už v průběhu studia a podílet se na jejich odborné přípravě.
 • Ovlivníte kvalitu vzdělávání v oboru.
 • Podpoříte tak svou dobrou pověst a budujete značku.

Téměř 80 % firem, které chtějí zaměstnávat absolventy, také podle průzkumu First Jobs studentům umožňuje získat praxi už při studiu.

Spolupráce přitom může mít různé formy, například:

 • exkurze studentů do firmy,
 • přednášky a besedy s odborníky z firmy ve školách,
 • stáže a praxe ve specializovaném provozu,
 • účast zaměstnanců při zkouškách,
 • zadání a vedení maturitních či diplomových prací,
 • pořádání volnočasových aktivit a soutěží pro žáky.

Nejlépe přitom funguje komplexní spolupráce, kdy se aktivity vzájemně doplňují a navazují na sebe. Vždycky by ale měl vztah škol a firem fungovat takzvaně na principu win-win, tedy přinášet výhody pro obě strany.

Které firmě se spolupráce vyplatí?

Odpověď je jednoduchá – téměř každé. Zvlášť v dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je třeba vytěžit každou možnost, jak získat lidi se zkušenostmi.

Nezbytností je spolupráce se školami především pro technické a řemeslné obory, kde je praxe naprosto klíčovým předpokladem pro zaměstnání. Nahlédnout pod pokličku praktické výuky je ale důležité i ve službách – studenti se podívají do reálného prostředí firem a zakusí studovaný obor na vlastní kůži.

Spíš než na oboru je proto možnost spolupráce se školami závislá na velikosti firmy – jde o to, jaké máte kapacity a kolik času a energie můžete na „školní aktivity” vynaložit. Nejčastěji proto se školami spolupracují větší společnosti.

Například ČEZ zřídil pro tento účel speciální útvar, kde pracuje 8 zaměstnanců na plný úvazek. A nejen spolupráci se školami se aktivně věnují už 10 let.

Jste-li menší firma, spolupráce by byla organizačně i finančně náročná nejen pro vás, ale i pro školu. I tak se ale můžete do vzdělání budoucích kandidátů zapojit:

 • požádejte kraj, aby aktivity ve škole finančně podpořil
 • nebo oslovte školu společně s další firmou stejného zaměření a spolupracujte.

To nejdůležitější: osobní přístup

Školy ve většině případů po spolupráci se školami dychtí a zájemce neodmítají. Je přitom jedno, jestli firma může na praxi přijmout jednoho nebo dvacet žáků. „Pomůže nám všechno. Každá firma je originální a dělá něco jiného, takže mají aspoň studenti na výběr. Naši školu opouští každý rok bezmála 300 žáků – potřebujeme, aby měli co nejširší výběr pro praxi,“ vysvětlil ředitel Střední průmyslové školy v Třebíči Zdeněk Borůvka.

Úspěch u vedení škol je jedna věc. Abyste ale získali praktikanty (a možná budoucí kandidáty na práci do vaší firmy), musíte uspět také mezi studenty a nalákat je, aby chtěli jít na stáž zrovna k vám.

Zásadní je při tom osobní přístup a umožnit školám, aby se setkaly se skutečnými lidmi z oboru. „Když jsme jezdili na školy dva personalisté, efekt byl diskutabilní. Mnohem lépe funguje, když s sebou vezmete lidi přímo z praxe. Jen odborník, který dělá v oboru třeba 25 let, umí o všem zapáleně mluvit a do detailu popíše danou práci. A studenti mu mnohem snáz uvěří,” radí HR expert ČEZu Martin Máca.

Mohlo by vás dále zajímat