Magazín

Píšeme o tom, co má v HR smysl číst.

HR marketing

Co české firmy skutečně oceňují na spolupráci se školami

Co české firmy skutečně oceňují na spolupráci se školami

8. 2. 2019 Firmy se snaží získat zkušené uchazeče s praxí. Proto téměř 80 % firem, které chtějí přijímat absolventy, podle výzkumu LMC spolupracuje se školami a přijímá potenciální kandidáty na stáže a praxe už v době studia. Čtěte, proč to dělají a jaké to má pro firmy výhody. Podle průzkumu LMC First Jobs mezi…

4 min čtení
8. února
Co české firmy skutečně oceňují na spolupráci se školami

8. 2. 2019

Firmy se snaží získat zkušené uchazeče s praxí. Proto téměř 80 % firem, které chtějí přijímat absolventy, podle výzkumu LMC spolupracuje se školami a přijímá potenciální kandidáty na stáže a praxe už v době studia. Čtěte, proč to dělají a jaké to má pro firmy výhody.

Podle průzkumu LMC First Jobs mezi firmami téměř 40 % zaměstnavatelů vnímá, že absolventi jsou ze školy připraveni aplikovat teorii do praxe jen na půl – mají sice dobré teoretické znalosti, ale chybí jim reálné pracovní zkušenosti, znalost firemních procesů i schopnost hledat nestandardní řešení.

Někdy navíc přesně netuší, co daná práce vlastně obnáší, a tak až po nástupu do prvního zaměstnání zjišťují, zda chtějí v oboru vůbec pracovat, nebo ne.

Přes 80 % firem se přitom shoduje, že řešením je zapojení odborníků z firem přímo do vzdělání studentů ještě na škole. Díky spolupráci podniků se školami mohou studenti doplnit své teoretické znalosti i praktickými poznatky a seznámit se s reálným pracovním prostředím ještě před tím, než skutečně nastoupí do zaměstnání.

K vám pak budou nastupovat nejen s praktickou zkušeností, ale také s přesvědčením, že je daná práce (nebo ještě lépe – vaše firma) přesně to, co (nebo kde) chtějí dělat.

Výhody spolupráce pro firmy

Když budete jako firma spolupracovat se školami (ať už středními nebo vysokými), můžete ovlivnit, jací kandidáti k vám v budoucnu přijdou a zda budou připraveni na všechno, co od nich očekáváte. Školy totiž díky vám poznají, co je opravdu důležité pro praxi v oboru, a třeba tomu uzpůsobí své priority.

Co tedy získáte spoluprací se školami?

 • Navážete kontakt s budoucími absolventy a můžete je motivovat k nástupu do firmy.
 • Seznámíte je s vašimi firemními hodnotami a kulturou, což v budoucnu usnadní jejich nástup a adaptaci jako nových zaměstnanců.
 • Můžete sledovat studenty na pracovišti už v průběhu studia a podílet se na jejich odborné přípravě.
 • Ovlivníte kvalitu vzdělávání v oboru.
 • Podpoříte tak svou dobrou pověst a budujete značku.

Téměř 80 % firem, které chtějí zaměstnávat absolventy, také podle průzkumu First Jobs studentům umožňuje získat praxi už při studiu.

Spolupráce přitom může mít různé formy, například:

 • exkurze studentů do firmy,
 • přednášky a besedy s odborníky z firmy ve školách,
 • stáže a praxe ve specializovaném provozu,
 • účast zaměstnanců při zkouškách,
 • zadání a vedení maturitních či diplomových prací,
 • pořádání volnočasových aktivit a soutěží pro žáky.

Nejlépe přitom funguje komplexní spolupráce, kdy se aktivity vzájemně doplňují a navazují na sebe. Vždycky by ale měl vztah škol a firem fungovat takzvaně na principu win-win, tedy přinášet výhody pro obě strany.

Které firmě se spolupráce vyplatí?

Odpověď je jednoduchá – téměř každé. Zvlášť v dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je třeba vytěžit každou možnost, jak získat lidi se zkušenostmi.

Nezbytností je spolupráce se školami především pro technické a řemeslné obory, kde je praxe naprosto klíčovým předpokladem pro zaměstnání. Nahlédnout pod pokličku praktické výuky je ale důležité i ve službách – studenti se podívají do reálného prostředí firem a zakusí studovaný obor na vlastní kůži.

Spíš než na oboru je proto možnost spolupráce se školami závislá na velikosti firmy – jde o to, jaké máte kapacity a kolik času a energie můžete na „školní aktivity” vynaložit. Nejčastěji proto se školami spolupracují větší společnosti.

Například ČEZ zřídil pro tento účel speciální útvar, kde pracuje 8 zaměstnanců na plný úvazek. A nejen spolupráci se školami se aktivně věnují už 10 let.

Jste-li menší firma, spolupráce by byla organizačně i finančně náročná nejen pro vás, ale i pro školu. I tak se ale můžete do vzdělání budoucích kandidátů zapojit:

 • požádejte kraj, aby aktivity ve škole finančně podpořil
 • nebo oslovte školu společně s další firmou stejného zaměření a spolupracujte.

To nejdůležitější: osobní přístup

Školy ve většině případů po spolupráci se školami dychtí a zájemce neodmítají. Je přitom jedno, jestli firma může na praxi přijmout jednoho nebo dvacet žáků. „Pomůže nám všechno. Každá firma je originální a dělá něco jiného, takže mají aspoň studenti na výběr. Naši školu opouští každý rok bezmála 300 žáků – potřebujeme, aby měli co nejširší výběr pro praxi,“ vysvětlil ředitel Střední průmyslové školy v Třebíči Zdeněk Borůvka.

Úspěch u vedení škol je jedna věc. Abyste ale získali praktikanty (a možná budoucí kandidáty na práci do vaší firmy), musíte uspět také mezi studenty a nalákat je, aby chtěli jít na stáž zrovna k vám.

Zásadní je při tom osobní přístup a umožnit školám, aby se setkaly se skutečnými lidmi z oboru. „Když jsme jezdili na školy dva personalisté, efekt byl diskutabilní. Mnohem lépe funguje, když s sebou vezmete lidi přímo z praxe. Jen odborník, který dělá v oboru třeba 25 let, umí o všem zapáleně mluvit a do detailu popíše danou práci. A studenti mu mnohem snáz uvěří,” radí HR expert ČEZu Martin Máca.