Magazín

Píšeme o tom, co má v HR smysl číst.

Péče o zaměstnance

Dívejte se zpětnou vazbou dopředu aneb jak správně dávat feedback

Dívejte se zpětnou vazbou dopředu aneb jak správně dávat feedback

Kde bychom byli, kdyby nám v dětství učitelé neopravovali hrubky v diktátu a rodiče nepochválili za krásně uklizený pokoj – nevěděli bychom, co děláme správně a co špatně. Zpětná vazba je zkrátka důležitá, aby se člověk mohl poučit z chyb a růst. Čtěte, jak ve firmě zpětnou vazbu správně dávat.

7 minut čtení
2. května
Dívejte se zpětnou vazbou dopředu aneb jak správně dávat feedback

Chcete-li vést své zaměstnance a rozvíjet je, bez zpětné vazby se neobejdete. Pomocí ní totiž odhalíte jejich silné i slabé stránky, můžete se poučit z nezdarů i úspěchů a jako firma se posouváte kupředu.

Zpětná vazba zahrnuje proces pozorování činností nebo systému, shromažďování informací a jejich následné vyhodnocení a předání daným lidem.

Pokud zpětnou vazbu předáte správně, měli byste si odpovědět na 3 otázky:

 • Co jsme zažili?
 • Co si z toho odnášíme?
 • Jak toho využijeme dál?

Právě poslední bod je pro firmu klíčový. Zpětnou vazbu totiž musíte orientovat hlavně na budoucnost.

Proč tedy dávat zpětnou vazbu?

Důvodů je hned několik:

 • Posílíte tím vztah mezi nadřízeným a zaměstnancem.
 • Pomůžete zaměstnancům, aby se rozvíjeli, a tím posouvali vaši firmu kupředu.
 • Můžete přijít s novými nápady a vylepšit firemní procesy.
 • Odhalíte nesprávně stanovené postupy a předejdete chybám v budoucnu.
 • Využijete ji při nastavení osobního plánu rozvoje a hodnocení zaměstnanců.

Ale to nejdůležitější – zpětná vazba je především projev zájmu. Když se zaměstnancům nebudete věnovat a pravidelně jim dávat vědět, jak si vedou, nabudou dojmu, že vás nezajímají. A o takové lidi snáz přijdete.

Zapište si zpětnou vazbu do kalendáře

Zpětnou vazbu můžete dávat:

 • pravidelně – stanovte si interval setkávání a dodržujte ho,
 • nepravidelně – sejděte se operativně, když je to potřeba.

Nejlepší ale je kombinace obojího. Vytvořte si ze zpětné vazby návyk a alespoň jednou za pár týdnů si na rozhovor se zaměstnancem vyhraďte čas. Určitě ale setkání neodkládejte déle než kvartál – jinak byste ztratili povědomí o všem, co se událo.

Když se ale stane něco výjimečného (nepovede se obchodní jednání nebo naopak zaměstnanec zazáří na prezentaci), svolejte schůzku i mimo běžný termín. Pravidlo zní: zpětnou vazbu neodkládejte a dejte ji pokud možno okamžitě po důležité události.

U nováčků se scházejte častěji a udržujte kratší interval zpětné vazby, při které vždy vyhodnotíte dílčí cíle.

Anketa

Jak často dáváte ve firmě zpětnou vazbu zaměstnancům?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Pomocnou ruku podává OSCAR

Nejčastější formou je setkání one to one, tedy jeden na jednoho – jen nadřízený a podřízený. Manažeři se zpětné vazby mnohdy obávají a nejsou si jistí, co a jak říct. V těchto případech doporučuje kouč Zbyněk Rozbořil tzv. systém OSCAR, který může být nápomocný.

Jak to vypadá v praxi? Použijte v komunikaci postupně následující fráze:

 • Všiml jsem si, že…
 • Mám z toho takový pocit…
 • Doporučil bych udělat…
 • Protože pokud to uděláš, tak…

Podle Zbyňka Rozbořila tak lépe zformulujete, co se vlastně stalo a jak na vás situace působila. Člověk, kterému tímto způsobem zpětnou vazbu dáváte, ji pak o to lépe přijme. Neutloukáte ho totiž argumenty nebo absolutními tvrzeními, ale popisujete situaci ze svého pohledu a dáváte vlastní doporučení.

Jaká tedy musí zpětná vazba být

1. Srozumitelná a použitelná. Myslete na to, že má být pro zaměstnance hlavně motivací – snažíte se skrze feedback o  posun člověka, který ji přijímá. Buďte konkrétní a popište do detailu chování i situaci.

2. Z „já” pozice. Dávejte zpětnou vazbu z vaší pozice nebo se dohodněte na pozici „domluveného principu”. Díky tomu popíšete situaci z určitého pohledu a nebudete vynášet subjektivní soudy, které se tváří jako objektivní hodnocení.

3. Pomáhající a pozitivní. Cílem zpětné vazby je člověka posunout. Nechcete, aby se zaměstnanec trápil a užíral, vaším úkolem je naopak pomoct mu nasměrovat svou práci a dobře ho naladit. Zaměřte se na věci, se kterými může něco udělat. A vždy si ověřte, že sdělované informaci zaměstnanec rozumí.

4. Diskrétní. V případě zpětné vazby platí pravidlo: čím míň lidí, tím lépe. Ideálně dávejte zpětnou vazbu mezi čtyřma očima.

Další tipy:

 • Zpětnou vazbu zahajte otázkami,
 • vynechejte z rozhovoru „ale”,
 • nechte zaměstnance reagovat a naslouchejte tomu, co říká.

Rada na závěr: zapisujte si a mějte přehled

Když si totiž nebudete vést poznámky, vše zapomenete a vývoj zaměstnance ani vaší zpětné vazby nebudete moct sledovat. Nastavte si vlastní systém a zpětnou vazbu zapisujte a ukládejte.