Magazín

Píšeme o tom, co má v HR smysl číst.

Trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Realizovali jsme průzkum zaměřený na profesní vzdělávání, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že hlavním faktorem v rozhodování dospělých lidí o dalším studiu je především zvyšování kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce (80 %) a pocit uspokojení (82 %).

13. května

Menší část dotazovaných pak očekává, že se další vzdělání projeví na jejich platu (24 %) nebo na povýšení (35 %).

Nejen na výsledky průzkumu jsme se zeptali Jana Nehasila, manažera segmentu vzdělávání portálu Jobs.cz.

Preferují Češi off-line nebo on-line kurzy?

Zatím je větší zájem o off-line kurzy. Důvodů je hned několik. Přímá výuka takzvaně ve třídě má pro nás velké plus v tom, že se jí můžeme účastnit v pracovní době. Ne všichni mají čas a prostor na to, aby si v práci bez vyrušování pustili výukové video, ovšem na školení jít můžou. On-line kurz vyžaduje určitou disciplínu – sám si video musím pustit, musím si na to vyhradit potřebný čas. Off-line kurzy navíc zaměstnavatel často hradí, on-line ještě tolik ne.

Jan Nehasil

Jak to tedy je s hrazením kurzů? Je tam nějaký významný podíl zaměstnavatelů na jejich financování?

Určitě. Podle našeho výzkumu hradily firmy svým zaměstnancům nejazykové kurzy v 64 procentech případů, v dalších 10 procentech se na financování podílely. U MBA programů je tento trend zatím opačný – převažuje samofinancování.

Podle čeho by měli manažeři volit při rozhodování mezi specializovaným kurzem a obecnějším MBA vzděláváním?

Jde o hodně odlišné typy studia – jednorázové kurzy versus dlouhodobé, mnohem náročnější studium. Hlavním rozhodovacím faktorem jsou aktuální potřeby, cena a kdo studium hradí. Menší kurzy dají základní vhled do určité problematiky. Několikaměsíční až víceleté kurzy jsou mnohem komplexnější. Výhodou MBA je podle mě nejen rozšíření obecných znalostí, ale i to, že se tam účastníci potkají s novými lidmi a získají velmi zajímavé kontakty. Vyzkouší si přímo konkrétní projekty a obohatí se o zkušenosti z praxe – jak od lektora, tak od ostatních studentů.

Dá se vysledovat nějaký trend, do jakého vzdělávání firmy investují?

Můžeme říci, že se rozpočty přesouvají od jazykových kurzů ke školení takzvaných hard skills – odborných znalostí pro daný obor. Jazyková vybavenost zaměstnanců je samozřejmě také důležitá, ale firmy už jazykové kurzy poskytují zaměstnancům spíše ve formě benefitů. Navíc je znalost cizího jazyka často požadována při přijetí, proto do ní firmy nemusí tolik investovat u stávajících zaměstnanců.

Vyhodnocují nějak firmy investice do vzdělávání svých zaměstnanců?

Ano, ale jde to velmi těžko. Je tam spousta parametrů, podle kterých se to dá hodnotit, mnoho z nich není lehce nebo vůbec měřitelných. Ale firmy o tom čím dál tím víc přemýšlejí, už proto, že investice do vzdělávání zaměstnanců opravdu rostou.

(Zdroj: Marketing & Media)