Magazín

Píšeme o tom, co má v HR smysl číst.

HR marketing

Zaměstnanci chtějí home office. Splňte tyto 2 podmínky, aby práce z domu fungovala

Březen 2019

20 % zaměstnanců využívá benefit home office a dalších 20 % lidí po něm touží. Kromě toho, že můžou občas pracovat v příjemném domácím prostředí, mají zaměstnanci prostor i na plnění náročnějších úkolů, při kterých nechtějí být rušení.

V průzkumu jsme se 1 002 Čechů ptali na klíčové otázky týkající se home office:

  • Povoluje vám ho zaměstnavatel?
  • Kolikrát měsíčně čerpáte home office?
  • Jak vaši práci během home office šéf kontroluje?

Zjistili jsme, že:

Znamená to, že více než půlka zaměstnanců, kteří mají tento benefit k dispozici, si může brát home office po domluvě kdykoliv. Práci z domova si flexibilně plánují přesně podle svých potřeb a případně i po dohodě v týmu. Jen 2 zaměstnanci z 5 potřebují mít souhlas nadřízeného.

Šéfové svým lidem věří, kontrolují je minimálně

Dotazovaní v průzkumu odpovídali i na to, jestli si šéf ověřuje, že skutečně pracují a co přesně dělají.

77 %  lidí nám řeklo, že jim nadřízený důvěřuje a nekontroluje, jak dlouho pracovali. A pokud šéfy něco zajímá, tak je to obvykle odvedená práce a nikoliv počet odpracovaných hodin.

Flexibilita znamená, že zaměstnanec si může home office plánovat podle toho, kdy ho skutečně potřebuje.

Nezbytnou podmínkou je i důvěra šéfa, který si je jistý poctivostí zaměstnance a nepodrobuje ho nepříjemným kontrolám pracovitosti.

Jak dodal analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský na Datové snídani, když lidé mají práci a uživí se, začnou řešit svou spokojenost a taky možnost práci ovlivňovat a organizovat. Když lidem takovou důvěru svěříte a umožníte jim například home office, naučí se být zodpovědní. Když svým zaměstnancům nevěříte, získávají pocit zodpovědnosti mnohem složitěji.

Proč zaměstnanci oceňují home office

Zaměstnanci si váží práce z domova v situacích, kdy nutně potřebují skloubit pracovní a osobní život. Často je to třeba když:

  • spěchají do školy na rodičovské schůzky,
  • potřebují obejít úřady
  • nebo odjíždí na dovolenou.

Více než půlka zaměstnanců navíc zamíří domů i s velmi obtížným úkolem, jak zjistil ve svém průzkumu americký portál FlexJobs. Lidé se v tu chvíli potřebují hluboce soustředit, zabrat do své práce a nebýt nikým rušeni.

Kdo a jak často chce home office

Práce z domu samozřejmě není pro všechny – třeba prodavačky nebo operátoři výroby by s tímto požadavkem u svého šéfa neuspěli. Z průzkumu nám také vyšlo, že home office:

  • Nejčastěji využívají vysokoškoláci a dále lidé mezi 25–34 lety.
  • Čerpá pouze 1 z 10 lidí se základním vzděláním nebo výučním listem.

Pokud mají zaměstnanci možnost, rádi si home office vezmou i vícekrát do měsíce.

Jak se k tomu postavit u vás ve firmě

Z našeho průzkumu vyplynulo, že home office si bere každý pátý zaměstnanec. Určitě to ale není proto, že by ostatní neměli zájem.

Dalších 20 % lidí by možnost vzít si home office velmi přivítalo a 15 % zaměstnanců by ho dokonce preferovalo před 10% zvýšením platu. Proto je teď na firmách, ve kterých práce z domova ještě nefunguje, jestli své zaměstnance vyslyší a home office jim umožní.