Seznam dalších zpracovatelů LMC s.r.o.

2.11.2021 zveřejňujeme záměr provést tyto změny v poskytovaných službách:

- Poskytovatel cloudových služeb Amazonu se mění z Amazon Web Services, Inc (USA) na Amazon Web Services EMEA SARL (Lucembursko);

- Cloudové služby Amazonu budou nově využívat všechny služby LMC;

- Poskytovatel nástroje pro reporting Snowflake se mění ze Snowflake Computing, Inc (USA) na Snowflake Computing Netherlands B.V. (Nizozemsko);

Tento seznam dalších zpracovatelů LMC navazuje na Zásady ochrany soukromí, které jsou dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy představující informativní znění Zásad v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost).

Pojmy uvedené v tomhle seznamu mají stejný význam jako pojmy uvedené v Zásadách ochrany soukromí.

Zpracovatelé osobních údajů pro společnost LMC se sídlem v České republice, jakož i pro organizační složku společnosti LMC se sídlem v Polské republice, jsou uvedeny v tabulce níže.

Zpracovatelem osobních údajů pro společnost LMC se sídlem ve Slovenské republice je společnosti LMC se sídlem v České republice. Společnost LMC se sídlem v České republice je tak zpracovatelem všech osobních údajů klientů a uživatelů služeb Seduo.sk, u nichž je společnost LMC se sídlem ve Slovenské republice správcem.

Níže uvedeny společnosti, které jsou dodavateli společnosti LMC se sídlem v České republice, jsou z pohledu uživatelů služby Seduo.sk poskytované společnosti LMC se sídlem ve Slovenské republice v postavení dalších zpracovatelů osobních údajů, resp. jsou zpracovateli osobních údajů ve druhém stupni.

Aktuálně intenzivně řešíme rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Štítu soukromí EU–USA, zejména pracujeme na uzavření Standardních smluvních doložek se všemi zpracovateli ze třetích zemí.

V případě, že máte zájem o další informace ohledně záruk ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv s tímto požadavkem obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého kontaktní údaje jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování probíhá v ČR;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

(25.2.2019 zveřejněn záměr pověřit zpracováním Osobních údajů tuto společnost, 4.6.2019 zařazena do seznamu Dalších zpracovatelů osobních údajů)

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
České Radiokomunikace a.s.;

IČ 4738875

(14.9.2021 zveřejněn záměr pověřit zpracováním Osobních údajů tuto společnost, 15.10.2021 zařazena do seznamu Dalších zpracovatelů osobních údajů)

Poskytování služby „Mediacloud“, která umožňuje přehrávání videí ve službě Seduo;

Zpracovává minimální množství osobních údajů (IP adresa uživatele)

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování probíhá v ČR;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Evropská unie

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Wanadis Ltd.; (Maileon)

Země původu: Maďarsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Maileon zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC;
Hotjar Limited;

Země původu: Malta

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio

Třetí země

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services, Inc.;

Země původu: USA

(zveřejněn od 6.4.2018)

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Zajištěna EU lokalizace uložení dat;

Pronajímá technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Jobote
Inline Manual Ltd;

Země původu: Velká Británie, zajištěna EU lokalizace uložení dat - datacentrum v Belgii

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat;

Nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio
Message Systems, Inc. (SparkPost);

Země původu: USA, Maryland

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů při využívání služby Seduo a Atmoskop.pl (polská verze služby Atmoskop) probíhá v EU(Dublin);

Zpracování osobních údajů v rámci ostatních služeb LMC probíhá v USA, aktuálně pracujeme na zajištění EU lokalizace při využívání naší službou Teamio;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC kromě služby Teamio Posting (free verze služby Teamio), která SparkPost nevyužívá;
Twilio Inc.;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Zajišťuje pouze transakční SMS ve službě Arnold, pokud se klient rozhodne transakční SMS použít (zadá telefonní číslo namísto e-mailového kontaktu). Twilio zpracovává pouze telefonní číslo a obah SMS, nezpracovává žádné další informace a osobní údaje ze služby Arnold.

Klient může službu Arnold využívat, aniž by se ho služba Twilio Inc. týkala - záleží pouze na klientovi, zda při využívání služby Arnold bude zasílání SMS zpráv využívat.

Klienti, využívající službu Arnold, jsou s využíváním služby Twilio seznámeni prostřednictvím produktových podmínek služby Arnold, na tento seznam zpracovatelů jsme jí doplnili v rámci optimalizace produktových podmínek jednotlivých služeb LMC.

Služba Twilio Inc. se nijak netýká klientů, kteří využívají ostatní služby LMC, kromě služby Arnold;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold

https://www.arnold-robot.com/

 

Snowflake Computing, Inc;

Země původu: USA, California

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Nástroj využívaný pro statistiky, reporty a vyhodnocování dat napříč produkty LMC. Veškerá data, uložená ve Snowflake, jsou chráněna šifrováním;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Poznámka:

  • 15.10.2021 ze seznamu smazána společnost Vimeo, LLC, USA,; spolupráce ukončena, obdobnou službu nově poskytuje spol. České Radiokomunikace a.s.;
  • 13.1.2021 ze seznamu smazána společnost Twilio Inc.; služba slouží k zasílání SMS zpráv uživatelům aplikace Práce za rohem, jedná se však o kominikaci mezi LMC a uživateli aplikace, nikoli mezi klienty LMC - zaměstnavateli a uživateli aplikace;
  • 13.1.2021 ze seznamu smazána společnost MIXPANEL, Inc.; využívání služby a zpracování osobních údajů v ní slouží výhradně LMC jakožto správci osobních údajů;
  • 12.1.2021 ze seznamu smazána společnost Branch Metrics, Inc.; (služba Branch.io); využívání služby a zpracování osobních údajů v ní slouží výhradně LMC jakožto správci osobních údajů;
  • 6.1.2021 ze seznamu smazána společnost The Rocket Science Group, LLC; (služba MailChimp); LMC v postavení správce osobních údajů nadále prostřednictvím MailChimp rozesílá marketingové Newslettery, všechny e-maily týkající se klientů LMC byly v rámci optimalizace převedeny na službu SparkPost;
  • 5.1.2021 ze seznamu smazána společnost Intercom R&D Unlimited Company, Irsko; LMC v postvení správce osobních údajů služby Intercomu nadále využívá, avšak jejich používání bylo upraveno. Klienti LMC, využívající Teamio, již nemají k dispozici žádné funkce, které by využívaly služeb Intercomu, z pohledu klienta LMC tedy Intercom nadále není dalším zpracovatelem osobních údajů, neboť LMC jakožto zpracovatel Intercomu žádné osobní údaje nepředává;
  • 15.12.2020 ze seznamu smazán Facebook Ireland Limited, B2B studenti Seduo, registrovaní ve firemních účtech svých zaměstnavatelů se již nemohou do Seduo přihlásit prostřednictvím svého FB účtu;
  • 30.11.2020 zaznamenáno ukončení využívání služby Mandrill od společnosti The Rocket Science Group;

Stránky LMC.eu používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany soukromí.