Seznam dalších zpracovatelů LMC s.r.o.

Nový zpracovatel osobních údajů:

25.7.2019 zveřejňujeme záměr pověřit zpracováním osobních údajů společnost Wootric, Inc., 18th Street 3616, San Francisco, USA. Účelem zpracování osobních údajů je průzkum spokojenosti uživatelů se službami LMC.

Česká republika

Dodavatel IČO Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.

(zveřejněn od 6.4.2018)

03350860 Zpracování probíhá v ČR;

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Nemá přístup k žádným osobním údajům LMC, klientů LMC, nebo subjektů údajů, kteří využívají služby LMC.

V tomto seznamu je uveden proto, že podle zákona je i tak zpracovatelem osobních údajů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.

(25.2.2019 zveřejněn záměr pověřit zpracováním Osobních údajů tuto společnost, 4.6.2019 zařazena do seznamu Dalších zpracovatelů osobních údajů)

29059291 Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o.

(zveřejněn od 6.4.2018)

28397177 Zpracování probíhá v ČR;

Inovační agentura;

Má přístup k osobním údajům uživatelů, které používá výlučně k analýze rozvoje služeb LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Atmoskop – ANO;

Práce za rohem – ANO;

Profinaut – ANO;

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Teamio – NE;

Jobote – NE;

LLP s.r.o.

(zveřejněn od 6.4.2018)

25707426 Zpracování probíhá v ČR;

SaaS (Software jako služba) – poskytovatel dodává LMC aplikaci CRM, v níž jsou uloženy kontakty firem (klientů LMC) a jejich zaměstnanců;

Zpracovává kontaktní údaje klientů LMC a záznamy komunikace pracovníků LMC s klienty (e-mailová a písemná komunikace, dokumenty, smlouvy, atd.)

Poskytovatel nijak nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání včetně životopisů, ani se nijak nepodílí na reakcích uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Službu nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součásttí služeb LMC).
mluvii.com s.r.o.

(zveřejněn od 6.4.2018)

27405354 Zpracování probíhá v ČR;

Online chat, sloužící zákazníkům LMC v případě, že potřebují pomoci při zakoupení služeb.

Dodavatel se nijak nepodílí na zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní žádné osobní údaje uživatelů služeb LMC (uchazečů o zaměstnání).

Dodavatel zpracovává pouze omezené množství osobních údajů uživatelů (zejména identifikaci a obsah komunikace), kteří tuto službu použijí.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Jobs.cz – ANO;

Prace.cz – ANO;

Teamio – ANO;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE;

PRO-ZETA a.s.

(zveřejněn od 6.4.2018)

15891585 Zpracování probíhá v ČR;

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Nemá přístup k žádným osobním údajům LMC, klientů LMC, nebo subjektů údajů, kteří využívají služby LMC.

V tomto seznamu je uveden proto, že podle zákona je i tak zpracovatelem osobních údajů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Viable One s.r.o.

(zveřejněn od 6.4.2018)

04509030 Dodavatel spolupracuje na vývoji produktu Profinaut, na ostatních produktech LMC se nepodílí.

K datům má pouze teoretický přístup, nicméně data neukládá do žádných vlastních systémů nebo databází, ani s nimi v rámci své činnosti nijak nepracuje.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Profinaut – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

(pouze Profinaut)

 

Evropská unie

Dodavatel Země původu Zpracování osobních údajů Služby LMC
Microsoft Ireland Operations Limited

(zveřejněn od 6.4.2018)

Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

GroupWare – Office 365 – dodavatel využíván pro interní systémy LMC.

Dodavatel se nepodílí na žádném zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, ani se nepodílí na inzertních službách LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Pouze interní systémy LMC (Office 365)
Facebook Ireland Limited

(zveřejněn od 6.4.2018)

Irsko Uživatelé služby Seduo se mohou prostřednictvím svého FB účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC;

Partner se nijak nepodílí na inzertních službách LMC a zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

Intercom R&D Unlimited Company

(zveřejněn od 6.4.2018)

Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active

Dodavatel poskytuje on-line chat v Teamiu (pro personalisty, nikoli pro uchazeče).

Dodavatel zpracovává pouze omezené množství osobních údajů uživatelů (zejména identifikaci a obsah komunikace), kteří tuto službu použijí.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

TYPEFORM S.L.

(zveřejněn od 6.4.2018)

Španělsko Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon); https://www.typeform.com/;

SaaS (Software jako služba) – služba dodavatele je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součásttí služeb LMC).

Dodavatel nemá přístup k životopisům uchazečů o zaměstnání. Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Wanadis Ltd. (Maileon)

(zveřejněn od 6.4.2018)

Maďarsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Dodavatel pouze rozesílá obchodní sdělení LMC. Zpracovává e-mailové adresy a obsah zpráv, ale nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Google Ireland Ltd

(zveřejněn od 6.4.2018)

Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU.
LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager
Všechny služby LMC;
Hotjar Limited

(zveřejněn od 6.4.2018)

Malta Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání).

Dodavatel nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

Inline Manual Ltd

(zveřejněn od 6.4.2018)

Velká Británie Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

 

Třetí země

pozn.:

Dodavatel Země původu Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services, Inc.

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA Zpracování osobních údajů probíhá v USA i v EU (služba Jobote je hostována v EU, ale některé podpůrné služby (viz např. QuestionPro a Typeform) jsou hostovány v USA);

Amazon MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Jobote – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze služba Jobote)

Branch Metrics, Inc. (Branch.io)

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA; Branch Metrics MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://branch.io/policies/#privacy;

SaaS (Software jako služba) – analytický nástroj, usnadňující uživatelský komfort při práci s aplikací.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

Message Systems, Inc. (SparkPost)

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, Maryland Zpracování osobních údajů probíhá v USA; Message Systems MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.sparkpost.com/policies/privacy/;

Služba slouží k rozesílání transakčních e-milů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
MIXPANEL, Inc.

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

MIXPANEL MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

Analytický nástroj sledující chování uživatelů, sloužící k optimalizaci vývoje aplikace.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

QuestionPro Inc.

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, Washington Zracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

QuestionPro MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.questionpro.com/help/1.html

Služba dodavatele je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součásttí služeb LMC).

Dodavatel nemá přístup k životopisům uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se například odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Twilio Inc.

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Twilio MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.twilio.com/legal/privacy/shield;

Dodavatel pouze zajišťuje transakční SMS v mobilní aplikaci Práce za rohem, nezpracovývá osobní údaje uvedené v životopisech uchazečů;

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

 

Vimeo, LLC

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, New York Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Vimeo MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://vimeo.com/privacy

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, nezpracovává žádné další osobní údaje uživatelů služby;

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

Snowflake Computing, Inc

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Snowflake Computing MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.snowflake.com/legal/snowflake-privacy-shield-statement/

Nástroj využívaný interně LMC pro statistiky a vyhodnocování dat napříč produkty LMC za účelem vývoje a optimalizace služeb LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
The Rocket Science Group, LLC

(zveřejněn od 6.4.2018)

USA, Atlanta Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy Mandrill a MailChimp;

The Rocket Science Group MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://mailchimp.com/legal/privacy/;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Dodavatel pouze rozesílá obchodní sdělení LMC. Zpracovává e-mailové adresy a obsah zpráv, ale nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Zendesk, Inc

(zveřejněn od 6.4.2018)

Kanada Zpracování osobních údajů probíhá v EU a USA;

Zendesk MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;

Supportní on-line kanál používaný pro technickou podporu uživatelům. Zpracovává e-mail a obsah zpráv – pouze těch uživatelů, kteří kontaktují LMC prostřednictvím on-line kontaktních formulářů. Nepodílí se na zpracování životopisů ani na správeě odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Službu nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součásttí služeb LMC), ale oddělení technické podpory a zákaznické centrum.

Zpracování osobních údajů se týká jen těch uživatelů služeb LMC, kteří s LMC prostřednictvím služby ZenDesk komunikují.

 

pozn.:

 • 2.3.2020 ze seznamu smazán LinkedIn Ireland Limited (ukončeno využívání služby)
 • 2.3.2020 ze seznamu smazán Twitter, Inc. (ukončeno využívání služby)
 • 5.9.2018 ze seznamu smazán dodavatel ClickDimensions LLC (ukončeno využívání služby)
 • 5.9.2018 ze seznamu smazán dodavatel Dial Telecom, a.s. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů);
 • 29.9.2018 ze seznamu smazán dodavatel cloudinfrastack, s.r.o., 9.1.2019 zveřejněn záměr vrátit tuto společnost na seznam dodavatelů, 25.1.2019 znovu zveřejněn
 • 30.11.2018 smazán VisionApps, s.r.o. (spolupráce ukončena);
 • 11.12.2018 smazáni dodavatelé Mainstream Technologies s.r.o. a Fragile media s.r.o. (neměli vůbec být v tomto seznamu, nepracují s daty klientů LMC, ani s daty uživatelů služeb LMC);
 • 15.1.2019 smazán dodavatel Seznam.cz, a.s. (při poskytování jeho služeb nedochází k předávání osobních údajů);
 • 17.1.2019 smazán dodavatel Dimension Data Czech Republic (při poskytování jeho služeb nedochází k předávání osobních údajů);
 • 18.1.2019 smazán dodavatel DataSentics s.r.o. (spolupráce skončila)
 • 12.8.2019 smazán dodavatel cloudevelops, s.r.o. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů);
 • 12.8.2019 smazán dodavatel SII s.r.o. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů);
 • 12.8.2019 smazán dodavatel Sophia Solutions s.r.o. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů);
 • 12.8.2019 smazán dodavatel Principal engineering s.r.o. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů);
 • 12.8.2019 smazán dodavatel Adform A/S – smažeme (ukončeno využívání služby)