Seznam dodavatelů LMC s.r.o.

Česká republika

pozn.: 5.9.2018 ze seznamu smazán dodavatel Dial Telecom, a.s. (upraveny parametry spolupráce, již nezpracovává žádné osobní údaje a není proto zpracovatelem osobních údajů); 29.11.2018 smazán dodavatel cloudinfrastack, s.r.o. (není zpracovatelem osobních údajů podle definice zveřejněné Úřadem pro ochranu osobních údajů); 30.11.2018 smazán VisionApps, s.r.o. (spolupráce ukončena); 11.12.2018 smazáni dodavatelé Mainstream Technologies s.r.o. a Fragile media s.r.o. (neměli vůbec být v tomto seznamu, nepracují s daty klientů LMC, ani s daty uživatelů služeb LMC)

 

Dodavatel IČO Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudevelops, s.r.o. 03358046 Zpracování probíhá v ČR;

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Nemá přístup k žádným osobním údajům LMC, klientů LMC, nebo subjektů údajů, kteří využívají služby LMC.

V tomto seznamu je uveden proto, že podle zákona je i tak zpracovatelem osobních údajů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
DataSentics s.r.o. 05355541 ČR

…bude doplněno…

Jobs.cz – bude doplněno; Prace.czbude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamiobude doplněno; Seduobude doplněno; Atmoskopbude doplněno; Jobotebude doplněno; Profinautbude doplněno
DIRECT PEOPLE s.r.o. 28397177 Zpracování probíhá v ČR;

Inovační agentura;

Má přístup k osobním údajům uživatelů, které používá výlučně k analýze rozvoje služeb LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Atmoskop – ANO;

Práce za rohem – ANO;

Profinaut – ANO;

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Teamio – NE;

Jobote – NE;

Fragile media s.r.o. 28212797 Zpracování osobních údajů probíhá v EU mimo ČR; Dodavatel služby Adform;
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/…bude doplněno…
Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
LLP s.r.o. 25707426 Zpracování probíhá v ČR;

SaaS (Software jako služba) – poskytovatel dodává LMC aplikaci CRM, v níž jsou uloženy kontakty firem (klientů LMC) a jejich zaměstnanců;

Zpracovává kontaktní údaje klientů LMC a záznamy komunikace pracovníků LMC s klienty (e-mailová a písemná komunikace, dokumenty, smlouvy, atd.)

Poskytovatel nijak nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání včetně životopisů, ani se nijak nepodílí na reakcích uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Službu nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součásttí služeb LMC).
mluvii.com s.r.o. 27405354 Zpracování probíhá v ČR;

Online chat, sloužící zákazníkům LMC v případě, že potřebují pomoci při zakoupení služeb.

Dodavatel se nijak nepodílí na zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel zpracovává pouze omezené množství osobních údajů uživatelů (zejména identifikaci a obsah komunikace), kteří tuto službu použijí.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Jobs.cz – ANO;

Prace.cz – ANO;

Teamio – ANO;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE;

PRO-ZETA a.s. 15891585 Zpracování probíhá v ČR;

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Nemá přístup k žádným osobním údajům LMC, klientů LMC, nebo subjektů údajů, kteří využívají služby LMC.

V tomto seznamu je uveden proto, že podle zákona je i tak zpracovatelem osobních údajů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
SII s.r.o. 27899624 ČR …bude doplněno… Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Seznam.cz, a.s. 26168685 ČR…bude doplněno… jJobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Sophia Solutions, s.r.o. 26736471 ČR…bude doplněno… Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Principal engineering s.r.o. 26775794 ČR…bude doplněno… Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Dimension Data Czech Republic 26175738 ČR…bude doplněno… Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Viable One s.r.o. 04509030 ČR;…bude doplněno… Profinaut – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

(pouze Profinaut)

 

Evropská unie

Dodavatel Země původu Zpracování osobních údajů Služby LMC
Adform A/S Dánsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU; https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

…bude doplněno…

Jobs.cz – bude doplněno; Prace.cz – bude doplněno; Práce za rohem – NE; Teamio – bude doplněno; Seduo – bude doplněno; Atmoskop – bude doplněno; Jobote – bude doplněno; Profinaut – bude doplněno
Microsoft Ireland Operations Limited Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

GroupWare – Office 365 – dodavatel využíván pro interní systémy LMC.

Dodavatel se nepodílí na žádném zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, ani se nepodílí na inzertních službách LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Pouze interní systémy LMC (Office 365)
Facebook Ireland Limited Irsko Uživatelé služby Seduo se mohou prostřednictvím svého FB účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC;

Partner se nijak nepodílí na inzertních službách LMC a zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

Intercom R&D Unlimited Company Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active

Dodavatel poskytuje on-line chat v Teamiu (pro personalisty, nikoli pro uchazeče).

Dodavatel zpracovává pouze omezené množství osobních údajů uživatelů (zejména identifikaci a obsah komunikace), kteří tuto službu použijí.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

LinkedIn Ireland Limited Irsko Uživatelé služby Seduo se mohou prostřednictvím svého LinkedIn účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC;

Partner se nijak nepodílí na inzertních službách LMC a zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

TYPEFORM S.L. Španělsko Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon); https://www.typeform.com/;

SaaS (Software jako služba) – služba dodavatele je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součásttí služeb LMC).

Dodavatel nemá přístup k životopisům uchazečů o zaměstnání. Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Wanadis Ltd. (Maileon) Maďarsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Dodavatel pouze rozesílá obchodní sdělení LMC. Zpracovává e-mailové adresy a obsah zpráv, ale nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Google Ireland Ltd Irsko Zpracování osobních údajů probíhá v EU.
LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager
Všechny služby LMC;
Hotjar Limited Malta Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání).

Dodavatel nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

Inline Manual Ltd Velká Británie Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Teamio – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze Teamio)

 

Třetí země

pozn.: 5.9.2018 ze seznamu smazán dodavatel ClickDimensions LLC (ukončeno využívání služby)

Dodavatel Země původu Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services, Inc. USA Zpracování osobních údajů probíhá v USA i v EU (služba Jobote je hostována v EU, ale některé podpůrné služby (viz např. QuestionPro a Typeform) jsou hostovány v USA) ;

IaaS (Infrastruktura jako služba) – poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu.

Nemá přístup k žádným osobním údajům LMC, klientů LMC, nebo subjektů údajů, kteří využívají služby LMC.

V tomto seznamu je uveden proto, že podle zákona je i tak zpracovatelem osobních údajů. Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Jobote – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze služba Jobote)

Branch Metrics, Inc. (Branch.io) USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA; dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://branch.io/policies/#privacy;

SaaS (Software jako služba) – analytický nástroj, usnadňující uživatelský komfort při práci s aplikací.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

Message Systems, Inc. (SparkPost) USA, Maryland Zpracování osobních údajů probíhá v USA; dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.sparkpost.com/policies/privacy/;

Služba slouží k rozesílání transakčních e-milů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
MIXPANEL, Inc. USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

Analytický nástroj sledující chování uživatelů, sloužící k optimalizaci vývoje aplikace.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

QuestionPro Inc. USA, Washington Zracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon); https://www.typeform.com/;

Služba dodavatele je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součásttí služeb LMC).

Dodavatel nemá přístup k životopisům uchazečů o zaměstnání.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se například odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Twilio Inc. USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.twilio.com/legal/privacy/shield;

Dodavatel pouze zajišťuje transakční SMS v mobilní aplikaci Práce za rohem, nezpracovývá osobní údaje uvedené v životopisech uchazečů;

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Práce za rohem – ANO;

Jobs.cz NE;

Prace.cz NE;

Jobote – NE;

Teamio – NE;

Seduo – NE;

Atmoskop – NE;

ProfinautNE

(pouze Práce za rohem)

 

Vimeo, LLC USA, New York Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://vimeo.com/privacy

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, nezpracovává žádné další osobní údaje uživatelů služby;

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

Snowflake Computing, Inc USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Nástroj využívaný interně LMC pro statistiky a vyhodnocování dat napříč produkty LMC za účelem vývoje a optimalizace služeb LMC.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Twitter, Inc. USA, California Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Partner pouze využíván pouze pro možnost, aby se uchazeči mohli do své registrace ve službě Seduo přihlásit pomocí svého Twitterového účtu;

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Seduo – ANO;

Jobs.cz – NE;

Prace.cz – NE;

Práce za rohem – NE;

Teamio – NE;

Atmoskop – NE;

Jobote – NE;

Profinaut – NE

(pouze služba Seduo)

The Rocket Science Group, LLC USA, Atlanta Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy Mandrill a MailChimp; dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://mailchimp.com/legal/privacy/

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Dodavatel pouze rozesílá obchodní sdělení LMC. Zpracovává e-mailové adresy a obsah zpráv, ale nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Všechny služby LMC
Zendesk, Inc Kanada Zpracování osobních údajů probíhá v EU a USA;

Dodavatel MÁ certifikát PRIVACY SHIELD: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;

Supportní on-line kanál používaný pro technickou podporu uživatelům. Zpracovává e-mail a obsah zpráv – pouze těch uživatelů, kteří kontaktují LMC prostřednictvím on-line kontaktních formulářů. Nepodílí se na zpracování životopisů ani na správeě odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů.

Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, ani je nepředává žádným dalším firmám.

Službu nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součásttí služeb LMC), ale oddělení technické podpory a zákaznické centrum.

Zpracování osobních údajů se týká jen těch uživatelů služeb LMC, kteří s LMC prostřednictvím služby ZenDesk komunikují.