Oznamování protiprávní činnosti

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům LMC s.r.o. a dalším osobám dle § 2 odst. 3 písm. b), h) a i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze podat u příslušné osoby:

Roman Cholasta, Head of Legal & Compliance, e-mail: roman.cholasta@lmc.eu

LMC s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Dále je dle zákona o ochraně oznamovatelů oprávněn se oznamovatel obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.