Lista podprocesorów LMC

Republika Czeska

Dostawca Przetwarzanie Usługi LMC
Profesia spol. s r.o., Republika Słowacka;

REGON 35 800 861

Do niniejszej listy procesorów, opublikowanej 9 grudnia 2022 r., zostanie od 1 stycznia 2023 r.

Dołączona spółka siostrzana LMC;

Zajmuje się ona przede wszystkim przetwarzaniem danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczenia usług na Słowacji;

Nasze spółki LMC s.r.o. (ČR), Profesia spol. s r.o. (SK) i NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PL) tworzą jedną grupę, w ramach której niektóre usługi mogą być świadczone wspólnie, ew. w ramach ścisłej współpracy. Uczestniczą bezpośrednio w usługach, które świadczymy na Słowacji. Pracownicy Profesii mogą być również członkami wspólnych zespołów rozwojowych, zespołów wsparcia itp. i tym samym uczestniczyć w świadczeniu pozostałych usług LMC;

Bezpośrednio tylko usługi Seduo.sk, pośrednio wszystkie pozostałe usługi LMC;
NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), Polska;

KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400

Do niniejszej listy procesorów, opublikowanej 9 grudnia 2022 r., zostanie od 1 stycznia 2023 r.

Dołączona spółka siostrzana LMC;

Uczestniczy głównie w procesie przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczenia usług w Polsce;

Nasze spółki LMC s.r.o. (ČR), Profesia spol. s r.o. (SK) i NEIRONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PL) tworzą jedną grupę, w ramach której niektóre usługi mogą być świadczone wspólnie, ew. w ramach ścisłej współpracy. Bezpośrednio uczestniczą w usługach świadczonych w Polsce. Pracownicy NEIRONE mogą być również członkami wspólnych zespołów rozwojowych, zespołów wsparcia itp. i tym samym uczestniczyć w świadczeniu pozostałych usług LMC;

Usługi świadczone bezpośrednio to Praca za Rogiem, Atmoskop.pl i Seduo.pl, pośrednio wszystkie pozostałe usługi LMC
cloudinfrastack, s.r.o.

ID: 03350860

Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Dostawca dzierżawi LMC infrastrukturę technologiczną (cloud);

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Wszystkie usługi LMC
ComSource s.r.o.

ID: 29059291

Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Firma zapewnia nam usługę „FlowGuard” (https://comsource.cz/security/flowguard/), która wzmocni nasz systemy ochrony przed cyberatakami, w szczególności DOS / DDoS;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Wszystkie usługi LMC
České Radiokomunikace a.s.;

ID 4738875

Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Zapewnienie usługi „Mediacloud”, która umożliwia odtwarzanie filmów w Seduo. Filmy edukacyjne Seduo są przesyłane wyłącznie do usługi dostawcy, z wyłączeniem adresu IP użytkownika, usługa nie przetwarza żadnych innych danych osobowych;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do własnych celów;

Tylko usługa Seduo
DIRECT PEOPLE s.r.o.

ID: 28397177

Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Ma dostęp do danych osobowych użytkowników, które służą wyłącznie analizie rozwoju usług LMC;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko usługi Praca za rogiem, Seduo i Atmoskop
PRO-ZETA a.s.

ID: 15891585

Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Dostawca dzierżawi LMC infrastrukturę technologiczną (cloud);

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Wszystkie usługi LMC

Unia Europejska

Dostawca Przetwarzanie Usługi LMC
Amazon Web Services EMEA SARL;

Lucembursko

Zawarte Standardowe Klauzule Umowne;

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Dostawca dzierżawi LMC infrastrukturę technologiczną (cloud);

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Wszystkie usługi LMC

84codes AB;

Szwecja

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Broker agentów RabbitMQ do dostarczania wiadomości między użytkownikami a klientami korporacyjnymi na naszej platformie Techloop;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Tylko usługa Techloop.io

Google Ireland Ltd

Ireland

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

LMC korzysta z usług sprzedawców ze znakami towarowymi AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; Użytkownicy Techloop mogą logować się do aplikacji za pośrednictwem swojego konta Google;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów;

Wszystkie usługi LMC
Hotjar Limited

Malta

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Ankieta internetowa wykorzystywana wyłącznie do badań prowadzonych z użytkownikami Teamio (użytkownicy, a nie osoby poszukujące pracy) i wszyscy użytkownicy Techloop;

Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych dla osób poszukujących pracy;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Teamio i Techloop.io
Snowflake Computing Netherlands B.V.

Netherlands

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE (Frankfurt);

Zawarte Standardowe Klauzule Umowne;

Narzędzie używane wewnętrznie przez LMC do statystyk, raportów i oceny danych produktów LMC. Wszystkie dane przechowywane w Snowflake są chronione przez szyfrowanie;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC

Inne kraje

Dostawca Przetwarzanie Usługi LMC
Inline Manual Ltd

Great Britain

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Narzędzie używane w Teamio, jeśli LMC chce powiadomić użytkownika (nie pracownika HR, nie kandydata) o możliwości korzystania z nowej funkcji lub wyjaśnić jak korzystać z nowej funkcji w Teamio;

Usługa przetwarza dane identyfikacyjne użytkownika oraz treść wiadomości wyświetlanej użytkownikowi. Nie przetwarza żadnych innych informacji o pracy personelu HR w Teamio;

Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych dla osób poszukujących pracy;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Teamio
Auth0 Inc.;

Země původu: USA

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie i zarządzanie logowaniem dla naszych użytkowników w Techloop;

Przetwarza adresy e-mail i treść wiadomości, ale nie wykorzystuje przekazanych danych osobowych do własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Techloop.io
MessageBird USA Inc. (usługa SparkPost);

Nazwa firmy zmieniona z oryginalnej Message Systems, Inc.;

USA, Maryland

Przetwarzanie danych osobowych dla serwisu LMC Seduo i Atmoskop.pl (polska wersja serwisu Atmoskop) odbywa się na terenie UE (Dublin). Przetwarzanie danych osobowych w ramach innych usług LMC odbywa się w USA, obecnie pracujemy nad zapewnieniem lokalizacji na terenie UE dla naszego serwisu Teamio;

Zawarte Standardowe Klauzule Umowne

Usługa służy do wysyłania e-maili transakcyjnych do użytkowników LMC. Dane i dane osobowe są regularnie usuwane, wykonawca ma ograniczony dostęp czasowy do wiadomość e-mail użytkownika i treści wysłanej wiadomości;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC z wyjątkiem Teamio Posting (darmowa wersja Teamio), który SparkPost nie używa;
Twilio Inc.;

USA, California

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w USA;

Zawarte Standardowe Klauzule Umowne;

Udostępnia tylko SMS transakcyjny w serwisie Arnold, jeśli klient zdecyduje się na SMS transakcyjny (wprowadza numer telefonu zamiast kontaktu e-mail).

Twilio przetwarza wyłącznie numer telefonu i treść SMS-a, nie przetwarza żadnych innych informacji i danych osobowych z serwisu Arnold; .

Klient może korzystać z usługi Arnold bez usługi Twilio Inc. Tylko od klienta zależy, czy będzie korzystał z wysyłania wiadomości SMS podczas korzystania z usługi Arnold;

Twilio Inc. nie dotyczy klientów korzystających z usług LMC innych niż usługa Arnold;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Arnold

https://www.arnold-robot.com/