LISTA PODPROCESORÓW

Intensywnie pracujemy nad orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, w szczególności pracujemy nad zawarciem Standardowych Klauzul Umownych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi z krajów trzecich.

W polskiej wersji listy dostawców, znajdują się tylko dostawcy świadczący usługi dla Praca Za Rogiem i Teamio (LMC nie świadczy innych usług w Polsce). Lista wszystkich dostawców LMC znajduje się tutaj: https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu/

Lista dostawców LMC:

Republika Czeska

Dostawca ID Przetwarzanie Usługi LMC
cloudinfrastack, s.r.o. 03350860 Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Dostawca dzierżawi LMC infrastrukturę technologiczną (cloud);

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do żadnych własnych celów;

Wszystkie usługi LMC
ComSource s.r.o. 29059291 Firma zapewnia nam usługę „FlowGuard” (https://comsource.cz/security/flowguard/), która wzmocni nasz systemy ochrony przed cyberatakami, w szczególności DOS / DDoS. Wszystkie usługi LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o. 28397177 Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

Agencja innowacyjna;

Ma dostęp do danych osobowych użytkowników, które służą wyłącznie analizie rozwoju usług LMC;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Praca za rogiem
LLP s.r.o. 25707426 Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

SaaS (Software as a Service) – Dostawca dostarcza LMC aplikację CRM, która przechowuje kontakty biznesowe (klienci LMC) i ich pracowników;

Przetwarza dane kontaktowe klientów LMC i zapisy komunikacji personelu LMC z klientami (wiadomości e-mail i korespondencja, dokumenty, umowy itp.);

Dostawca nie przetwarza danych osobowych osób poszukujących pracy, w tym CV, oraz odpowiedzi kandydatów na ogłoszenie;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Usługa nie korzysta z poszczególnych produktów LMC
PRO-ZETA a.s. 15891585 Przetwarzanie odbywa się w Republice Czeskiej;

IaaS (Infrastructure as a Service) – Dostawca dzierżawi infrastrukturę technologiczną;

Nie ma dostępu do żadnych danych osobowych klientów LMC, lub osób korzystających z usług LMC;

Ta lista jest wymieniona, ponieważ nadal jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe zgodnie z prawem;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC

Unia Europejska

Dostawca Kraj Przetwarzanie Usługi LMC
Intercom R&D Unlimited Company Ireland Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Stanach Zjednoczonych (cloud Amazon); Zawarte Standardowe Klauzule Umowne/

Dostawca zapewnia czat online w Teamio (dla HR, nie dla osób poszukujących pracy).
Sprzedawca obsługuje tylko ograniczoną ilość danych osobowych użytkownika (w szczególności identyfikację i treść komunikacji), który korzysta z tej usługi;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Teamio
TYPEFORM S.L. Spain Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Stanach Zjednoczonych (chmura Amazon); https://www.typeform.com/; Zawarte Standardowe Klauzule Umowne/

SaaS (Software as a Service) – usługa dostawcy jest wykorzystywana do celów badawczych – gromadzenie danych za pomocą interaktywnych formularzy ad hoc (nie jest bezpośrednim składnikiem usług LMC);

Dostawca nie ma dostępu do CV osób poszukujących pracy. Nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC, ale tylko dla tych użytkowników usług, którzy wypełniają kwestionariusz;

Nie dotyczy odpowiedzi kandydatów na ogłoszenie;

Wanadis Ltd. (Maileon) Hungary Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

Narzędzie do marketingu e-mail do komunikacji z użytkownikami LMC (biuletyny i inne wiadomości biznesowe);

Dostawca wysyła tylko wiadomość biznesową LMC. Przetwarza adresy e-mail i treść wiadomości, ale nie wykorzystuje przekazanych danych osobowych do własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC
Google Ireland Ltd Ireland Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE;

LMC korzysta z usług sprzedawców ze znakami towarowymi AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager;

Wszystkie usługi LMC
Hotjar Limited Malta Ankieta internetowa wykorzystywana wyłącznie do badań prowadzonych z użytkownikami Teamio (użytkownicy, a nie osoby poszukujące pracy);

Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych dla osób poszukujących pracy;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Teamio
Inline Manual Ltd Great Britain Narzędzie używane w Teamio, jeśli LMC chce powiadomić użytkownika (nie pracownika HR, nie kandydata) o możliwości korzystania z nowej funkcji lub wyjaśnić jak korzystać z nowej funkcji w Teamio;

Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych dla osób poszukujących pracy;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom

Tylko Teamio

Inne kraje

Dostawca Kraj Gdzie przetwarzane są dane?
Branch Metrics, Inc. (Branch.io) USA, California Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w USA; Zawarte Standardowe Klauzule Umowne /

SaaS (Software as a Service) – narzędzie analityczne zapewniające komfort użytkowania;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom.

Tylko Praca za rogiem
Message Systems, Inc. (SparkPost) USA, Maryland Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w USA;

Usługa służy do wysyłania e-maili transakcyjnych do użytkowników LMC;

Dane i dane osobowe są regularnie usuwane, wykonawca ma ograniczony dostęp czasowy do wiadomość e-mail użytkownika i treści wysłanej wiadomości;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC
MIXPANEL, Inc. USA, California Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Stanach Zjednoczonych; Zawarte Standardowe Klauzule Umowne

Narzędzie analityczne monitorujące zachowania użytkowników w celu optymalizacji rozwoju aplikacji;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Praca za rogiem
QuestionPro Inc. USA, Washington Dane osobowe są przetwarzane w Stanach Zjednoczonych (chmura Amazon);

https://www.typeform.com/;

Usługa dostawcy jest wykorzystywana do celów badawczych – gromadzenia danych przy użyciu interaktywnych formularzy ad hoc (nie jest bezpośrednim składnikiem usług LMC);

Dostawca nie ma dostępu do CV osób poszukujących pracy;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Dostęp do usług LMC, ale tylko dla tych użytkowników, którzy wypełniają kwestionariusz;

Nie dotyczy odpowiedzi kandydatów na ogłoszenie;

Twilio Inc. USA, California Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Stanach Zjednoczonych;

Sprzedawca jedynie zabezpiecza transakcyjny SMS w aplikacji mobilnej Praca za Rogiem, nie przetwarza danych osobowych wymienionych w życiorysach oferentów;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Tylko Praca za rogiem
Snowflake Computing, Inc USA, California Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w UE (Frankfurt); Zawarte Standardowe Klauzule Umowne /

Narzędzie używane wewnętrznie przez LMC do statystyk i oceny danych produktów LMC w celu opracowania i optymalizacji usług LMC;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Wszystkie usługi LMC
The Rocket Science Group, LLC USA, Atlanta Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Stanach Zjednoczonych;
LMC korzysta z usług dostawców z Mandrill i MailChimp;

Narzędzie do marketingu e-mail do komunikacji z użytkownikami LMC (biuletyny i inne wiadomości biznesowe);

Dostawca wysyła tylko wiadomość biznesową LMC;

Przetwarza adresy e-mail i treść wiadomości, ale nie wykorzystuje przekazanych danych osobowych do własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom.

Wszystkie usługi LMC
Zendesk, Inc Canada Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w UE i Stanach Zjednoczonych; Zawarte Standardowe Klauzule Umowne /

Obsługa kanału online wykorzystywanego do pomocy technicznej dla użytkowników;

Przetwarza wiadomości e-mail i treść wiadomości – tylko tych użytkowników, którzy kontaktują się z LMC za pośrednictwem formularzy kontaktowych online;

Nie uczestniczą w przetwarzaniu życiorysów ani w zarządzaniu odpowiedziami reklamodawców pracy na reklamy klientów;

Dostawca nie przetwarza danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów ani nie przekazuje ich innym firmom;

Usługa nie wykorzystuje produktów LMC (nie jest bezpośrednim składnikiem usług LMC), lecz zapewnia wsparcie techniczne i działu obsługi klient;

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko użytkowników LMC, którzy komunikują się z LMC za pośrednictwem ZenDesk;

10.8.2020 usunięty dostawca mluvii.com s.r.o. (zmodyfikowana współpraca, dostawca nie przetwarza już żadnych danych osobowych)