Seznam dalších zpracovatelů LMC s.r.o.

Tento seznam dalších zpracovatelů LMC navazuje na Zásady ochrany soukromí, které jsou dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy představující informativní znění Zásad v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost).

Pojmy uvedené v tomhle seznamu mají stejný význam jako pojmy uvedené v Zásadách ochrany soukromí.

Zpracovatelé osobních údajů pro společnost LMC se sídlem v České republice, jakož i pro organizační složku společnosti LMC se sídlem v Polské republice, jsou uvedeny v tabulce níže.

Zpracovatelem osobních údajů pro společnost LMC se sídlem ve Slovenské republice je společnosti LMC se sídlem v České republice. Společnost LMC se sídlem v České republice je tak zpracovatelem všech osobních údajů klientů a uživatelů služeb Seduo.sk, u nichž je společnost LMC se sídlem ve Slovenské republice správcem.

Níže uvedeny společnosti, které jsou dodavateli společnosti LMC se sídlem v České republice, jsou z pohledu uživatelů služby Seduo.sk poskytované společnosti LMC se sídlem ve Slovenské republice v postavení dalších zpracovatelů osobních údajů, resp. jsou zpracovateli osobních údajů ve druhém stupni.

V případě, že máte zájem o další informace ohledně záruk ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv s tímto požadavkem obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého kontaktní údaje jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

Zpracování probíhá v ČR;

Společnost cloudinfrastack nám poskytuje cloudové služby, sama s osobními údaji našich uživatelů žádným způsobem nepracuje, ani k nim nemá přístup;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
České Radiokomunikace a.s.;

IČ 4738875

Poskytování služby „Mediacloud“, která umožňuje přehrávání videí ve službě Seduo;

Zpracovává minimální množství osobních údajů (IP adresa uživatele)

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atmoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

Zpracování probíhá v ČR;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Smartlook.com, s.r.o.;

IČ 09508830

Zpracování probíhá v EU;

Sleduje, jak uživatelé využívají službu, což nám umožňuje její vylepšování. Pracuje na základě volitelných cookies, uživatel tedy může prostřednictvím souhlasu s volitelnými cookies ovlivnit, zda se jej bude služba Smartlook týkat;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold

Evropská unie

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services EMEA SARL;

Země původu: Lucembursko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Microsoft Ireland Operations Limited;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Produkty společnosti Microsoft využíváme pro interní systémy LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze interní systémy LMC (Outlook, Office 365)

84codes AB;

Země původu: Švédsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Zprostředkovatel RabbitMQ agenta pro doručování zpráv mezi uživateli a firemními klienty na naší platformě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Techloop.io

Facebook Ireland Limited;

Země původu: Irsko

Uživatelé služby Seduo, kteří nevyužívají registraci, zakoupenou jejich zaměstnavatelem, se mohou prostřednictvím svého FB účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC ve službě Seduo. Dále mohou FB přihlášení používat uživatelé služby Techloop.io. K žádnému jinému zpracování osobních údajů společností Facebook nedochází, t.j. pokud se uživatel služby Seduo nebo Techloop.io nepřihlásí prostřednictvím svého FB účtu, společnost Facebook samozřejmě jeho osobní údaje nezpracovává. Využití tohoto zpracovatele tedy volí sám uživatel Sedua/Techloopu tím, jaký způsob přihlášení do svého účtu v Seduu zvolí; Pouze služba Seduo a služba Techloop.io
Intercom R&D Unlimited Company

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Služba Intercom je on-line chat, sloužící pro komunikaci mezi LMC na jedné straně a firemními uživateli našich služeb na druhé straně. Nijak se v náborových službách netýká uchazečů o zaměstnání, jejich osobní údaje ani životopisy nezpracovává;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
TYPEFORM S.L.;

Země původu: Španělsko

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon); https://www.typeform.com/;

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC).

Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník, při běžném využívání služeb LMC k předávání osobních údajů službě Typeform nedochází;

Wanadis Ltd.; (Maileon)

Země původu: Maďarsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Maileon zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

Sendinblue;

a simplified joint-stock company registered with the Paris Trade and Companies Register under number 498 019 298 with its registered office at 7 Rue de Madrid, 75008 Paris;

Země původu: Francie

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Sendinblue zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; uživatelé platformy Techloop se mohou přihlašovat prostřednictvím svého Google účtu do aplikace;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC;
StampReady;

Země původu: Nizozemí

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služby Techloop (newslettery a další obchodní sdělení);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Techloop.io;
Snowflake Computing Netherlands B.V.;

Země původu: Nizozemsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Nástroj využívaný pro statistiky, reporty a vyhodnocování dat napříč produkty LMC. Veškerá data, uložená ve Snowflake, jsou chráněna šifrováním;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Hotjar Limited;

Země původu: Malta

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s personalisty v Teamiu a všemi uživateli platformy Techloop; osobní údaje ze životopisů nezpracovává;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služby Teamio a Techloop.io

Třetí země

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Branch Metrics, Inc. (Branch.io);

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Branch.io je analytický nástroj, usnadňující uživatelský komfort při práci s aplikací, který používáme v naší službě Práce za rohem. Týká se pouze těch uživatelů, kteří obdrží a využijí odkaz na inzerát v Práci za rohem, při běžném využívání aplikace k předávání osobních údajů službě Branch.io nedochází.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely. Kromě toho služba Branch.io zpracovává minimální množství osobních údajů na úrovni identifikace zařízení, které uživatel používá. Do Branch.io nepředáváme jméno uživatele, e-mailovou adresu, ani žádné další osobní údaje;

Pouze služba Práce za rohem
Logshero Ltd.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Ukládá logy veškerých činností na naší platformě Techloop po dobu 3 dnů, umožňuje tak identifikovat a vyřešit chyby platformy;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
Inline Manual Ltd;

Země původu: Velká Británie, zajištěna EU lokalizace uložení dat - datacentrum v Belgii

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele personalisty upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat. Uchazečů o zaměstnání se zento zpracovatel netýká, osobní údaje uchazečů vůbec nezpracovává;

Nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio
Message Systems, Inc. (SparkPost);

Země původu: USA, Maryland

Zpracování osobních údajů při využívání služby Seduo probíhá v EU(Dublin);

Zpracování osobních údajů v rámci ostatních služeb LMC probíhá v USA, aktuálně pracujeme na zajištění EU lokalizace při využívání naší službou Teamio;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zpracovává omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
MIXPANEL, Inc.;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v EU - datacentrum v Holandsku;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Analytický nástroj sledující, jak personalisté pracují s aplikací Práce za rohem. Slouží k optimalizaci vývoje aplikace. Uchazečů o zaměstnání se tento zpracovatel netýká, žádné osobní údaje uchazečů o zaměstnání nezpracovává;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Práce za rohem
QuestionPro Inc.;

Země původu: USA, Washington

Zpracování osobních údajů probíhá v USA; (cloud Amazon);

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC).

Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník, při běžném využívání služeb LMC k předávání osobních údajů službě QuestionPro nedochází;

Twilio Inc.;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Zajišťuje transakční SMS v mobilní aplikaci Práce za rohem a ve službě Arnold, nezpracovává osobní údaje uvedené v životopisech uchazečů. Týká se pouze těch uživatelů aplikace Práce za rohem a služby Arnold, kteří obdrželi od LMC SMS zprávu, při běžném využívání obou služeb k předávání osobních údajů službě Twilio nedochází; dále zajišťuje zasílání transakčních emailů uživatelů platformy Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služby Práce za rohem, Arnold a Techloop.io

 

The Rocket Science Group, LLC (služba MailChimp);

Země původu: USA, Atlanta

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Auth0 Inc.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Poskytuje zabezpečené ověřování a správu přihlašování našich uživatelů ve službě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
Segment.io, Inc.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Poskytovatel infrastruktury pro integraci marketingových nástrojů a vytvoření zákaznické datové platformy ve službě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
Functional Software, Inc. (Sentry);

Země původu: USA (San Francisco, CA)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Frontendová error logging služba, sloužící k odhalování chyb;

Pracije s minimálním množstvím osobních údajů (zejména IP adresy uživatelů), veškerá nasbíraná data jsou automaticky mazána po 90ti dnech;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold
Zendesk, Inc;

Země původu: Kanada

Zpracování osobních údajů probíhá v EU a USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Supportní on-line kanál používaný pro technickou podporu uživatelům. Zpracovává e-mail a obsah zpráv – pouze těch uživatelů, kteří kontaktují podporu LMC prostřednictvím on-line kontaktních formulářů. Při běžném používání služeb LMC k předávání osobních údajů službě Zendesk nedochází;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Službu Zendesk nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součástí služeb LMC), ale oddělení technické podpory a zákaznické centrum.

Zpracování osobních údajů se týká jen těch uživatelů služeb LMC, kteří s LMC prostřednictvím služby ZenDesk komunikují.

Poznámka:

  • 23.11.2021 ze seznamu smazána společnost Vimeo, LLC, USA,; spolupráce ukončena, obdobnou službu nově poskytuje spol. České Radiokomunikace a.s.;