Zoznam ďalších spracovateľov LMC s.r.o.

2.11.2021 zveřejňujeme záměr provést tyto změny v poskytovaných službách:

- Poskytovatel cloudových služeb Amazonu se mění z Amazon Web Services, Inc (USA) na Amazon Web Services EMEA SARL (Lucembursko);

- Cloudové služby Amazonu budou nově využívat všechny služby LMC;

- Poskytovatel nástroje pro reporting Snowflake se mění ze Snowflake Computing, Inc (USA) na Snowflake Computing Netherlands B.V. (Nizozemsko);

Tento zoznam ďalších sprostredkovateľov LMC nadväzuje na Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/ predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Pojmy uvedené v tomto zozname majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Sprostredkovatelia osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, ako aj pre organizačnú zložku spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, sú uvedení v tabuľke nižšie.

Sprostredkovateľom osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike je spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike. Spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je tak sprostredkovateľom všetkých osobných údajov klientov a používateľov služieb Seduo.sk, pri ktorých je spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike prevádzkovateľom.

Nižšie uvedené spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, sú z pohľadu používateľov služby Seduo.sk poskytovanej spoločnosťou LMC so sídlom vo Slovenskej republike v postavení ďalších sprostredkovateľov osobných údajov, resp. sú sprostredkovateľmi osobných údajov v druhom stupni.

Aktuálne intenzívne riešime rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA, najmä pracujeme na uzavretí Štandardných zmluvných doložiek so všetkými sprostredkovateľmi z tretích krajín.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, môžete sa s touto požiadavkou kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

Zpracování prbíhá v EU;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
České Radiokomunikace a. s.;

IČ 24738875

Zpracování prbíhá v EU;

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, vyjma IP adresy uživatele Sedua nezpracovává žádné další osobní údaje;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
LMC s.r.o.;

IČ 26441381

Zpracování probíhá v ČR;

LMC Česká republika je zpracovatelem osobních údajů pro LMC Slovensko. Všichni ostatní zpracovatelé, uvedení na tomto seznamu, pracují pro LMC Česká republika, z pohledu klientů LMC v postavení správců osobních údajů jsou tedy v rámci řetězení zpracovatelů o jeden stupeň dále;

Všechny služby LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

Zpracování probíhá v EU;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Európska únia

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Wanadis Ltd.; (Maileon)

Země původu: Maďarsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Maileon zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC;
Hotjar Limited;

Země původu: Malta

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio

Tretie krajiny

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services, Inc.;

Země původu: USA

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Zajištěna EU lokalizace uložení dat;

Pronajímá technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Jobote
Inline Manual Ltd;

Země původu: Velká Británie, zajištěna EU lokalizace uložení dat - datacentrum v Belgii

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat;

Nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio
Message Systems, Inc. (SparkPost);

Země původu: USA, Maryland

Zpracování osobních údajů při využívání služby Seduo a Atmoskop.pl (polská verze služby Atmoskop) probíhá v EU(Dublin);

Zpracování osobních údajů v rámci ostatních služeb LMC probíhá v USA, aktuálně pracujeme na zajištění EU lokalizace při využívání naší službou Teamio;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC kromě služby Teamio Posting (free verze služby Teamio), která SparkPost nevyužívá
Vimeo, LLC;

Země původu: USA, New York

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, vyjma IP adresy uživatele Sedua nezpracovává žádné další osobní údaje;

Klient LMC s firemním účtem v Seduu má možnost při sjednání smlouvy (nebo později na vyžádání) pro přehrávání videí zvolit jako poskytovatele přehrávání videa službu CDN77, v takovém případě se Vimeo jako zpracovatel neuplatní.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
Snowflake Computing, Inc;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Nástroj využívaný pro statistiky, reporty a vyhodnocování dat napříč produkty LMC. Veškerá data, uložená ve Snowflake, jsou chráněna šifrováním;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Poznámka:

  • 20.10.2021 ze seznamu smazána společnost Vimeo, LLC, USA; služba byla nahrazena obdobnou službou od poskytovatele České Radiokomunikace a. s.;
  • 13.1.2021 ze seznamu smazána společnost Twilio Inc.; služba slouží k zasílání SMS zpráv uživatelům aplikace Práce za rohem, jedná se však o kominikaci mezi LMC a uživateli aplikace, nikoli mezi klienty LMC - zaměstnavateli a uživateli aplikace;
  • 13.1.2021 ze seznamu smazána společnost MIXPANEL, Inc.; využívání služby a zpracování osobních údajů v ní slouží výhradně LMC jakožto správci osobních údajů;
  • 12.1.2021 ze seznamu smazána společnost Branch Metrics, Inc.; (služba Branch.io); využívání služby a zpracování osobních údajů v ní slouží výhradně LMC jakožto správci osobních údajů;
  • 6.1.2021 ze seznamu smazána společnost The Rocket Science Group, LLC; (služba MailChimp); LMC v postavení správce osobních údajů nadále prostřednictvím MailChimp rozesílá marketingové Newslettery, všechny e-maily týkající se klientů LMC byly v rámci optimalizace převedeny na službu SparkPost;
  • 5.1.2021 ze seznamu smazána společnost Intercom R&D Unlimited Company, Irsko; LMC v postvení správce osobních údajů služby Intercomu nadále využívá, avšak jejich používání bylo upraveno. Klienti LMC, využívající Teamio, již nemají k dispozici žádné funkce, které by využívaly služeb Intercomu, z pohledu klienta LMC tedy Intercom nadále není dalším zpracovatelem osobních údajů, neboť LMC jakožto zpracovatel Intercomu žádné osobní údaje nepředává;
  • 15.12.2020 ze seznamu smazán Facebook Ireland Limited, B2B studenti Seduo, registrovaní ve firemních účtech svých zaměstnavatelů se již nemohou do Seduo přihlásit prostřednictvím svého FB účtu;

Stránky LMC.eu používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany soukromí.