Zoznam ďalších spracovateľov LMC s.r.o.

Tento zoznam ďalších sprostredkovateľov LMC nadväzuje na Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/ predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Pojmy uvedené v tomto zozname majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Sprostredkovatelia osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, ako aj pre organizačnú zložku spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, sú uvedení v tabuľke nižšie.

Sprostredkovateľom osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike je spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike. Spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je tak sprostredkovateľom všetkých osobných údajov klientov a používateľov služieb Seduo.sk, pri ktorých je spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike prevádzkovateľom.

Nižšie uvedené spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, sú z pohľadu používateľov služby Seduo.sk poskytovanej spoločnosťou LMC so sídlom vo Slovenskej republike v postavení ďalších sprostredkovateľov osobných údajov, resp. sú sprostredkovateľmi osobných údajov v druhom stupni.

Aktuálne intenzívne riešime rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA, najmä pracujeme na uzavretí Štandardných zmluvných doložiek so všetkými sprostredkovateľmi z tretích krajín.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, môžete sa s touto požiadavkou kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

Zpracování prbíhá v EU;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
České Radiokomunikace a. s.;

IČ 24738875

Zpracování prbíhá v EU;

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, vyjma IP adresy uživatele Sedua nezpracovává žádné další osobní údaje;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
LMC s.r.o.;

IČ 26441381

Zpracování probíhá v ČR;

LMC Česká republika je zpracovatelem osobních údajů pro LMC Slovensko. Všichni ostatní zpracovatelé, uvedení na tomto seznamu, pracují pro LMC Česká republika, z pohledu klientů LMC v postavení správců osobních údajů jsou tedy v rámci řetězení zpracovatelů o jeden stupeň dále;

Všechny služby LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atmoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

Zpracování probíhá v EU;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Európska únia

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services EMEA SARL;

Země původu: Lucembursko

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Zajištěna EU lokalizace uložení dat;

Pronajímá technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

84codes AB;

Země původu: Švédsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Zprostředkovatel RabbitMQ agenta pro doručování zpráv mezi uživateli a firemními klienty na naší platformě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Techloop.io

Wanadis Ltd.; (Maileon)

Země původu: Maďarsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Maileon zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; uživatelé platformy Techloop se mohou přihlašovat prostřednictvím svého Google účtu do aplikace;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC;
Hotjar Limited;

Země původu: Malta

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání) a všemi uživateli platformy Techloop;;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služby Teamio a Techloop.io
Snowflake Computing Netherlands B.V.;

Země původu: Nizozemsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Nástroj využívaný pro statistiky, reporty a vyhodnocování dat napříč produkty LMC. Veškerá data, uložená ve Snowflake, jsou chráněna šifrováním;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC

Tretie krajiny

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Inline Manual Ltd;

Země původu: Velká Británie, zajištěna EU lokalizace uložení dat - datacentrum v Belgii

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.

Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat;

Nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio
Message Systems, Inc. (SparkPost);

Země původu: USA, Maryland

Zpracování osobních údajů při využívání služby Seduo a Atmoskop.pl (polská verze služby Atmoskop) probíhá v EU(Dublin);

Zpracování osobních údajů v rámci ostatních služeb LMC probíhá v USA, aktuálně pracujeme na zajištění EU lokalizace při využívání naší službou Teamio;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC kromě služby Teamio Posting (free verze služby Teamio), která SparkPost nevyužívá
Auth0 Inc.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Poskytuje zabezpečené ověřování a správu přihlašování našich uživatelů ve službě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
Twilio Inc.;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové)

Zajišťuje pouze transakční SMS ve službě Arnold, pokud se klient rozhodne transakční SMS použít (zadá telefonní číslo namísto e-mailového kontaktu). Twilio zpracovává pouze telefonní číslo a obah SMS, nezpracovává žádné další informace a osobní údaje ze služby Arnold.

Klient může službu Arnold využívat, aniž by se ho služba Twilio Inc. týkala - záleží pouze na klientovi, zda při využívání služby Arnold bude zasílání SMS zpráv využívat.

Klienti, využívající službu Arnold, jsou s využíváním služby Twilio seznámeni prostřednictvím produktových podmínek služby Arnold, na tento seznam zpracovatelů jsme jí doplnili v rámci optimalizace produktových podmínek jednotlivých služeb LMC.

Služba Twilio Inc. se nijak netýká klientů, kteří využívají ostatní služby LMC, kromě služby Arnold;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold

https://www.arnold-robot.com/

 

Poznámka:

  • 20.10.2021 ze seznamu smazána společnost Vimeo, LLC, USA; služba byla nahrazena obdobnou službou od poskytovatele České Radiokomunikace a. s.;