Zoznam ďalších spracovateľov LMC s.r.o. - B2C

Tento zoznam ďalších sprostredkovateľov LMC nadväzuje na Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/ predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Pojmy uvedené v tomto zozname majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Sprostredkovatelia osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, ako aj pre organizačnú zložku spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, sú uvedení v tabuľke nižšie.

Sprostredkovateľom osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike je spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike. Spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je tak sprostredkovateľom všetkých osobných údajov klientov a používateľov služieb Seduo.sk, pri ktorých je spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike prevádzkovateľom.

Nižšie uvedené spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, sú z pohľadu používateľov služby Seduo.sk poskytovanej spoločnosťou LMC so sídlom vo Slovenskej republike v postavení ďalších sprostredkovateľov osobných údajov, resp. sú sprostredkovateľmi osobných údajov v druhom stupni.

Aktuálne intenzívne riešime rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA, najmä pracujeme na uzavretí Štandardných zmluvných doložiek so všetkými sprostredkovateľmi z tretích krajín.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, môžete sa s touto požiadavkou kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

Zpracování probíhá v ČR;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS. Všechny služby LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování probíhá v ČR;

Společnost PRO-ZETA a.s. je poskytovatel cloudu, ve kterém jsou uloženy všechny služby LMC;

Nemá přístup k datům, ani žádná data či osobní údaje nevyužívá pro své vlastní účely, pouze LMC pronajímá technologickou infrastrukturu. Podle platných právních předpisů je proto v postavení zpracovatele osobních údajů;

Všechny služby LMC

Európska únia

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Microsoft Ireland Operations Limited;

Země původu: Irsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Produkty společnosti Microsoft využíváme pro interní systémy LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze interní systémy LMC (Zejména Outlook, Office 365)
Facebook Ireland Limited;

Země původu: Irsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Uživatelé služby Seduo se mohou prostřednictvím svého FB účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC ve službě Seduo. K žádnému jinému zpracování osobních údajů společností Facebook nedochází, t.j. pokud se uživatel služby Seduo nepřihlásí prostřednictvím svého FB účtu, společnost Facebook samozřejmě jeho osobní údaje nezpracovává;Pouze služba Seduo
TYPEFORM S.L.;

Země původu: Španělsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon); https://www.typeform.com/;

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC). Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Wanadis Ltd.; (Maileon)

Země původu: Maďarsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Maileon rozesílá obchodní sdělení LMC, zpracovává e-mailové adresy a obsah zpráv. Nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC
Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


LMC využívá služby Google AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager;

Společnost Google nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;
Všechny služby LMC;

Tretie krajiny

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services, Inc.;

Země původu: USA

(zveřejněn od 6.4.2018)

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;
Zajištěna EU lokalizace uložení dat

Pronajímá technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Jobote
Branch Metrics, Inc. (Branch.io);

Země původu: USA, California

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA; S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

Analytický nástroj, usnadňující uživatelský komfort při práci s aplikací.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Práce za rohem
Message Systems, Inc. (SparkPost);

Země původu: USA, Maryland

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;
Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy.

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
MIXPANEL, Inc.;

Země původu: USA, California

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Analytický nástroj sledující chování uživatelů, sloužící k optimalizaci vývoje aplikace;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Práce za rohem
QuestionPro Inc.;

Země původu: USA, Washington

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC).Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC, avšak týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník;

Netýká se například odpovědí uchazečů o zaměstnání na inzerci klientů;

Twilio Inc.;

Země původu: USA, California

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

Zajišťuje pouze transakční SMS v mobilní aplikaci Práce za rohem, nezpracovává osobní údaje uvedené v životopisech uchazečů;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Práce za rohem

 

Vimeo, LLC;

Země původu: USA, New York

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

U dodavatele jsou nahrána výuková videa služby Seduo, nezpracovává žádné další osobní údaje uživatelů služby;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
Snowflake Computing, Inc;

Země původu: USA, California

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Nástroj využívaný interně LMC pro statistiky a vyhodnocování dat napříč produkty LMC za účelem vývoje a optimalizace služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
The Rocket Science Group, LLC;

Země původu: USA, Atlanta

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy Mandrill a MailChimp;

S partnerem řešíme uzavření Standardních smluvních doložek

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Zendesk, Inc;

Země původu: Kanada

(zveřejněn od 6.4.2018)

Zpracování osobních údajů probíhá v EU a USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky

Supportní on-line kanál používaný pro technickou podporu uživatelům. Zpracovává e-mail a obsah zpráv – pouze těch uživatelů, kteří kontaktují LMC prostřednictvím on-line kontaktních formulářů;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Službu nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součásttí služeb LMC), ale oddělení technické podpory a zákaznické centrum.

Zpracování osobních údajů se týká jen těch uživatelů služeb LMC, kteří s LMC prostřednictvím služby ZenDesk komunikují.

Poznámka:

  • 6.11.2020 ze seznamu smazány společnosti Intercom R&D Unlimited Company (Irsko), Hotjar Limited (Malta), Inline Manual Ltd (Velká Británie)(zpracovávají osobní údaje klientů LMC, nezpracovávají osobní údaje uživatelů našich služeb)
  • 6.11.2020 ze seznamu smazána společnost LLP s.r.o. (ČR) (nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb)
  • Důvodem smazání zpracovatelů 6.11.2020 je, že tato stránka se seznamem zpracovatelů dosud sloužila jako informační stránka pro subjekty údajů – uživatele služeb LMC i pro klienty LMC , nyní jsou zveřejněny dva různé seznamy zpracovatelů, aby to bylo pro uživatele našich služeb i klienty přehlednější.
  • 7.8.2020 ze seznamu smazána společnost Viable One s.r.o. (ukončeno projekt, na kterém partner spolupracoval)
  • 8.4.2020 ze seznamu smazána spol. mluvii.com s.r.o. (využívání služby upraveno tak, aby nadále nedocházelo ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR)
  • 2.3.2020 ze seznamu smazán LinkedIn Ireland Limited (ukončeno využívání služby)
  • 2.3.2020 ze seznamu smazán Twitter, Inc. (ukončeno využívání služby)

Stránky LMC.eu používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany soukromí.