Zoznam ďalších spracovateľov LMC

Tento zoznam ďalších sprostredkovateľov LMC nadväzuje na Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/ predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Pojmy uvedené v tomto zozname majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Sprostredkovatelia osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, ako aj pre organizačnú zložku spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, sú uvedení v tabuľke nižšie.

Sprostredkovateľom osobných údajov pre spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike je spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike. Spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je tak sprostredkovateľom všetkých osobných údajov klientov a používateľov služieb Seduo.sk, pri ktorých je spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike prevádzkovateľom.

Nižšie uvedené spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, sú z pohľadu používateľov služby Seduo.sk poskytovanej spoločnosťou LMC so sídlom vo Slovenskej republike v postavení ďalších sprostredkovateľov osobných údajov, resp. sú sprostredkovateľmi osobných údajov v druhom stupni.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, môžete sa s touto požiadavkou kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia.

Česká republika

Další zpracovatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
cloudinfrastack, s.r.o.;

IČ 03350860

Zpracování prbíhá v EU;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
ComSource s.r.o.;

IČ 29059291

Zpracování probíhá v ČR;

Poskytování služby „FlowGuard“ (https://comsource.cz/security/flowguard/), která posiluje ochranu našich systémů před kybernetickými útoky, a to zejména typu DOS / DDoS;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
České Radiokomunikace a.s.;

IČ 4738875

Zpracování probíhá v ČR;

Poskytování služby „Mediacloud“, která umožňuje přehrávání videí ve službě Seduo;

Zpracovává minimální množství osobních údajů (IP adresa uživatele);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Seduo
LMC s.r.o.;

IČ 26441381

Zpracování probíhá v ČR;

LMC Česká republika je zpracovatelem osobních údajů pro LMC Slovensko. Všichni ostatní zpracovatelé, uvedení na tomto seznamu, pracují pro LMC Česká republika, z pohledu klientů LMC v postavení správců osobních údajů jsou tedy v rámci řetězení zpracovatelů o jeden stupeň dále;

Všechny služby LMC
DIRECT PEOPLE s.r.o.;

IČ 28397177

Zpracování probíhá v ČR;

Podílí se na rozvoji některých služeb LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Služby Atmoskop, Seduo a Práce za rohem
PRO-ZETA a.s.;

IČ 15891585

Zpracování probíhá v ČR;

Pronajímá LMC technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Smartlook.com, s.r.o.;

IČ 09508830

Zpracování probíhá v EU;

Sleduje, jak uživatelé využívají službu, což nám umožňuje její vylepšování. Pracuje na základě volitelných cookies, uživatel tedy může prostřednictvím souhlasu s volitelnými cookies ovlivnit, zda se jej bude služba Smartlook týkat;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold

Európska únia

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Amazon Web Services EMEA SARL;

Země původu: Lucembursko

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Zajištěna EU lokalizace uložení dat;

Pronajímá technologickou infrastrukturu (Cloudové služby);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
84codes AB;

Země původu: Švédsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Zprostředkovatel RabbitMQ agenta pro doručování zpráv mezi uživateli a firemními klienty na naší platformě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Techloop.io

Google Ireland Ltd;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;


LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; uživatelé platformy Techloop se mohou přihlašovat prostřednictvím svého Google účtu do aplikace;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC;
Hotjar Limited;

Země původu: Malta

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Online dotazník používaný výlučně pro výzkum, prováděný s uživateli aplikace Teamio (personalistů, nikoli uchazečů o zaměstnání) a všemi uživateli platformy Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služby Teamio a Techloop.io
Snowflake Computing Netherlands B.V.;

Země původu: Nizozemsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU (Frankfurt);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Nástroj využívaný pro statistiky, reporty a vyhodnocování dat napříč produkty LMC. Veškerá data, uložená ve Snowflake, jsou chráněna šifrováním;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
Microsoft Ireland Operations Limited;

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Produkty společnosti Microsoft využíváme pro interní systémy LMC;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze interní systémy LMC (Outlook, Office 365)

Facebook Ireland Limited;

Země původu: Irsko

Uživatelé služby Seduo, kteří nevyužívají registraci, zakoupenou jejich zaměstnavatelem, se mohou prostřednictvím svého FB účtu přihlašovat do účtu, vedeného u LMC ve službě Seduo. K žádnému jinému zpracování osobních údajů společností Facebook nedochází, t.j. pokud se uživatel služby Seduo nepřihlásí prostřednictvím svého FB účtu, společnost Facebook samozřejmě jeho osobní údaje nezpracovává. Využití tohoto zpracovatele tedy volí sám uživatel Sedua tím, jaký způsob přihlášení do svého účtu v Seduu zvolí; Pouze služby Seduo a Techloop.io
Intercom R&D Unlimited Company

Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Služba Intercom je on-line chat, sloužící pro komunikaci mezi LMC na jedné straně a firemními uživateli našich služeb na druhé straně. Nijak se v náborových službách netýká uchazečů o zaměstnání, jejich osobní údaje ani životopisy nezpracovává;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC
TYPEFORM S.L.;

Země původu: Španělsko

Zpracování osobních údajů probíhá v USA (cloud Amazon), https://www.typeform.com/;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC). Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána. Týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník, při běžném využívání služeb LMC k předávání osobních údajů službě Typeform nedochází;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník, při běžném využívání služeb LMC k předávání osobních údajů službě Typeform nedochází;
Sendinblue;

a simplified joint-stock company registered with the Paris Trade and Companies Register under number 498 019 298 with its registered office at 7 Rue de Madrid, 75008 Paris;

Země původu: Francie

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služeb LMC (newslettery a další obchodní sdělení);

Služba Sendinblue zpracovává pouze e-mailové adresy a obsah zpráv, nevyužívá předané osobní údaje k vlastním účelům;

Všechny služby LMC

StampReady;

Země původu: Nizozemí

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.


E-mailový marketingový nástroj pro komunikaci s uživateli služby Techloop (newslettery a další obchodní sdělení);

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Techloop.io;
Quality Unit, s. r. o.;

(služba LiveAgent)

Země původu: Slovensko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Supportní on-line kanál používaný pro technickou podporu uživatelům. Zpracovává e-mail a obsah zpráv – pouze těch uživatelů, kteří kontaktují podporu LMC prostřednictvím on-line kontaktních formulářů. Při běžném používání služeb LMC k předávání osobních údajů službě LiveAgent nedochází;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Službu LiveAgent nepoužívají jednotlivé produkty LMC (není přímou součástí služeb LMC), ale oddělení technické podpory a zákaznické centrum;

Zpracování osobních údajů se týká jen těch uživatelů služeb LMC, kteří s LMC prostřednictvím služby LiveAgent komunikují;

Tretie krajiny

Dodavatel Zpracování osobních údajů Služby LMC
Inline Manual Ltd;

Země původu: Velká Británie

Zpracování osobních údajů probíhá v EU - datacentrum v Belgii;

Nástroj, používaný v Teamiu, pokud LMC potřebuje uživatele (personalisty, nikoli uchazeče) upozornit na nějakou novou funkci, nebo vysvětlit, jak nějakou novou funkci v Teamiu používat;

Nezpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, ani nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Teamio
Auth0 Inc.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Poskytuje zabezpečené ověřování a správu přihlašování našich uživatelů ve službě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
MessageBird USA Inc. (služba SparkPost);

Jméno společnosti změněno z původního Message Systems, Inc.;

Země původu: USA, Maryland

Zpracování osobních údajů při využívání služby Seduo probíhá v EU(Dublin);

Zpracování osobních údajů v rámci ostatních služeb LMC probíhá v USA, aktuálně pracujeme na zajištění EU lokalizace při využívání naší službou Teamio;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Služba slouží k rozesílání transakčních e-mailů uživatelům služeb LMC;

Data i osobní údaje jsou pravidelně mazány, dodavatel zná omezenou dobu e-mail uživatele a obsah zaslané zprávy;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Všechny služby LMC kromě služby Teamio Posting (free verze služby Teamio), která SparkPost nevyužívá;
Twilio Inc.;

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky (nové);

Zajišťuje pouze transakční SMS ve službě Arnold, pokud se klient rozhodne transakční SMS použít (zadá telefonní číslo namísto e-mailového kontaktu). Twilio zpracovává pouze telefonní číslo a obah SMS, nezpracovává žádné další informace a osobní údaje ze služby Arnold;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služby Práce za rohem, Arnold a Techloop.io

 

Branch Metrics, Inc. (Branch.io);

Země původu: USA, California

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Branch.io je analytický nástroj, usnadňující uživatelský komfort při práci s aplikací, který používáme v naší službě Práce za rohem. Týká se pouze těch uživatelů, kteří obdrží a využijí odkaz na inzerát v Práci za rohem, při běžném využívání aplikace k předávání osobních údajů službě Branch.io nedochází. Služba Branch.io zpracovává minimální množství osobních údajů na úrovni identifikace zařízení, které uživatel používá. Do Branch.io nepředáváme jméno uživatele, e-mailovou adresu, ani žádné další osobní údaje;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Práce za rohem
Logshero Ltd.;

Země původu: USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Ukládá logy veškerých činností na naší platformě Techloop po dobu 3 dnů, umožňuje tak identifikovat a vyřešit chyby platformy;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
QuestionPro Inc.;

Země původu: USA, Washington

Zpracování osobních údajů probíhá v USA; (cloud Amazon);

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Služba je využívána pro výzkumné účely – sběr dat pomocí ad hoc vytvořených interaktivních formulářů (není přímou součástí služeb LMC). Po vyhodnocení průzkumu jsou data vždy smazána;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Týká se jen těch uživatelů služby, kteří vyplní daný dotazník, při běžném využívání služeb LMC k předávání osobních údajů službě QuestionPro nedochází;

Segment.io, Inc.;

USA

Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

Poskytovatel infrastruktury pro integraci marketingových nástrojů a vytvoření zákaznické datové platformy ve službě Techloop;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely, netýká se jiných služeb LMC, než Techloop;

Pouze služba Techloop.io
Functional Software, Inc. (Sentry);

Země původu: USA (San Francisco, CA)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Frontendová error logging služba, sloužící k odhalování chyb. Pracuje s minimálním množstvím osobních údajů (zejména IP adresy uživatelů), veškerá nasbíraná data jsou automaticky mazána po 90ti dnech;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Pouze služba Arnold
Productboard, Inc. ;

Země původu: USA (San Francisco, CA)

Zpracování osobních údajů probíhá v USA;

Uzavřeny Standardní smluvní doložky;

Službu Productboard využíváme pouze pro feedback management. Pokud nám klient nebo uživatel pošle feedback, žádost o změnu služby, návrh na vylepšení a podobně, je tento feedback zaznamenán ve službě Productboard. Z pohledu subjektu údajů jsou zde zaznamenány pouze kontaktní údaje (za účelem možné pozdější komunikace ohledně vyhodnocení a případné realizace jeho návrhu) a obsah zprávy, nic víc. Množství zpracovávaných osobních údajů je tedy marginální. Uživatelů služeb LMC, kteří nám žádný feedback nepošlou, se zpracování osobních údajů ve službě Productboard netýká;

Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

Není přímou součástí žádné služby LMC